KOMUNÁLNÍ volby Chomutov

Prioritou hnutí ZA BEZPEČNÝ DOMOV, jak už z názvu hnutí vyplývá je bezpečný domov, bezpečná ulice a bezpečné město. Město, které bude dobrým místem pro život jeho obyvatel. Budeme se podílet na všem, co se v Chomutově již povedlo a co plně slouží jejím obyvatelům. Vše co je v neprospěch obyvatel napravíme tak, aby to sloužilo ke spokojenosti občanů. Zásadně a otevřeně budeme řešit otázku vyloučených lokalit. Budeme usilovat o spolurozhodování obyvatel formou místních referend.

Více informací naleznete na zabezpecnydomov.cz