PROGRAM

Program do komunálních voleb koalice PRAHA NÁŠ DOMOV.

 1. Zajistíme levné energie – dojednáme přímo s Gazpromem dodávky levného plynu pro Pražany a donutíme vládu a parlament zrušit nákup naší elektrické energie přes Lipskou burzu.
 2. Zavedeme jednu modrou zónu pro všechny Pražany a omezíme ji na dobu od 20:00 do 8:00, přes den zajistíme pro Pražany možnost parkování kdekoliv ve městě.
 3. Zrušíme jízdní pruhy pro cyklisty tam, kde omezují automobilovou dopravu, a zrušíme možnost cyklistů jezdit v protisměru.
 4. Pro Pražany zavedeme MHD zdarma.
 5. Zakážeme vyvěšování cizích státních symbolů (např. Ukrajiny, Tibetu, atd.)na obecních budovách či budovách škol v Praze a vrátíme narychlo přejmenovaným ulicím jejich název.
 6. Ukrajince, z oblastí kde není válka, vrátíme zpět na Ukrajinu.
 7. Jako zastupitelé budeme tlačit na vládu k zastropování cen potravin a využijeme práva legislativní iniciativy a do Parlamentu předložíme zákon na ochranu spotřebitelů.
 8. Zrušíme dotace všem politickým neziskovkám (např. Prague pride).
 9. Zajistíme bezpečnost občanů v dopravě, strážníci městské policie budou v metru, u škol, v centru Prahy i ve večerních hodinách a na zastávkách tramvají a autobusů, nebudou si vydělávat rozdáváním botiček na zaparkovaná auta.
 10. Upřednostníme při přijímání do škol a školek děti občanů Prahy.

PROGRAMOVÉ teze

Vedení strany a krajských organizací přijalo na svém zasedání 13. března 2022 Programové teze, které budou pod vedením garantů jednotlivých obsahových oblastí komunikovány se členskou základnou za účelem vyprofilování tezí do Programu strany.

Oblast zahraniční politiky

 • přípravíme veřejnost v České republice na vstup do společenství zemí BRICS
 • zajištění veřejné diskuse o výhodách, nevýhodách a rizicích našeho členství v EU a strukturách NATO
 • zajištění skutečné obranyschopnosti státu ve smyslu Ústavy zavedením prezenční vojenské služby a vytvoření funkční domobrany
 • zajištění vnitřní bezpečnosti a ochrany civilního obyvatelstva funkční civilní obranou
 • narovnáme poškozené mezinárodní vztahy na principu respektu bez předsudků a fóbií
 • zastavíme cenzuru a narůstající nacizaci společnosti
 • ukončíme všechny kolaborantské a vazalské vazby na zahraniční diktát a nacistické a militantní režimy

Oblast průmyslu a zdrojů

 • otevřeme našim firmám a podnikatelům cestu na trhy zemí BRICS
 • zastavíme vývoz nezpracovaných surovin
 • zrušíme výprodej elektřiny do zahraničí za nižší ceny, než platí tuzemští odběratelé
 • budeme prosazovat efektivní dostavbu jaderných elektráren pouze přímými dodavateli technologií a výrobních celků bez zprostředkovatelů
 • chceme pro naše odběratele plyn od přímého dodavatele bez překupníků
 • vrátíme pitnou vodu občanům

Oblast sociální péče a jistot

 • zastavíme pokřivování nemovitostního trhu zahraničními investory
 • zvýhodníme výstavbu obecních startovacích bytů pro rodiny s dětmi
 • sociální péče přednostně pro ty občany ČR, kteří pracovali a sociální fond naplňovali
 • zastavíme zneužívání sociálních dávek ke kompenzaci spekulativně předražených komodit a energií

Oblast ekonomiky a financí

 • zastavíme naše zadlužování a oddlužíme stát
 • omezíme vývoz prosperity a zisků vytvořených na našem území
 • zachováme hotovostní měnu
 • začleníme naše bankovnictví do SWIFT2
 • zrušíme daňová zvýhodnění zejména zahraničních firem a korporací tím, že až na nezbytné sociální úlevy seškrtáme daňové úlevy
 • zrušíme EET
 • přestaneme dotovat státními prostředky neziskové organizace bez sociálního programu
 • vystoupením z EU odvrátíme přijetí EURa, zejména pak ručení a splácení kolektivních dluhů EU
 • zajistíme cenovou dostupnost energií a PHM, aby energie nebyly považovány za luxus

Oblast zemědělství

 • podpoříme regionální dodavatelský systém potravin a zemědělské výroby
 • budeme prosazovat a podporovat metody ekologického zemědělství
 • zakážeme GMO potraviny i krmiva
 • připravíme pozemkovou reformu, která zruší „pozemkové barony“

Oblast životního prostředí

 • zabráníme prosazování politických cílů v řešení problematiky životního prostředí (Green deal, nulová uhlíková stopa apod.)
 • zastavíme výprodej zemědělské půdy
 • zastavíme drancování lesů
 • prosadíme program ochrany a šetření pitné vody a jejích zdrojů
 • letovém provozu nad ČR musí rozhodovat zájmy občanů, vzdušný prostor nesmí ohrožovat chemtrails a další experimentální aktivity

Oblast zdravotnictví a prevence zdraví

 • zabráníme zneužívání zdravotnictví k politickým, ekonomickým a ideologickým cílům zájmových skupin a korporací
 • ukončíme systém referenční medicíny
 • vyvážeme náš zdravotní systém z diktátu WHO, CDS, FDA a dalších podobných organizací
 • vrátíme plnou rozhodovací a schvalovací pravomoc o léčivech SÚKLu
 • vrátíme pravomoc vyhlašovat epidemie, pandemie a s nimi souvisejícími opatřeními KHS do stavu před rokem 2020
 • budeme prosazovat efektivní prevenci nemocí u ohrožených skupin
 • vždy upřednostníme systém účinného léčení před systémem očkování – to budeme považovat za krajní řešení
 • zavedeme do školských směrnic zdravotní nauku o prevenci, základech zdravovědy a první pomoci
 • budeme prosazovat systém přednostního poskytování zdravotní péče občanům ČR

Oblast děti a mládež – naše budoucnost

 • Budeme usilovat o zákaz propagace LQBT, homosexuality a genderu na všech typech předškolní výchovy, základních a středních školách
 • Ochráníme děti a mládež před genetickými experimenty a mrzačením
 • Zajistíme jim přístup ke vzdělání ve školských zařízeních bez podmínek (zakrývání dýchacích cest, testování, očkování) a bez jakékoliv diskriminace, segregace a ponižování
 • Vytvoříme podmínky pro vyžití dětí a mládeže ve volnočasových aktivitách bez ohledu na sociální postavení
 • Prosadíme pro děti a mládež řádnou lékařskou péči se zaměřením na prevenci, posilování imunitního systému, zdravé stravování, zvyšování celkové fyzické a psychické odolnosti
 • Budeme podporovat pěstování morálních vlastností našich dětí a mládeže, jejich vztah k tradiční rodině, úctu k rodičům a prarodičům, kultuře, dějinám a vlastenectví
 • Ukončíme jakýkoliv vliv neziskových organizací ve školství
 • Mezi hodnoty lidství budeme navracet úctu dětí a mládeže ke starým a nemocným lidem, pomáhání těm, kteří to potřebují, hrdost na zemi, ve které žijí