Petice

Petice ENERGIE NENÍ LUXUS

Na základě petičního zákona č. 85/1990 Sb., my, níže podepsaní, občané požadujeme okamžité zastavení likvidačního zdražování cen energií a PHM, které likviduje občany, živnostníky, průmysl a ekonomiku České republiky.

Nesmyslně a nezdůvodnitelně vysoké ceny energií a PHM se promítají nejen do cen potravin, léků, ale úplně do všech oblastí života českých občanů. Roztáčejí spirálu nebezpečné inflace. Každý stát je povinen zajistit základní podmínky pro život svých občanů, energie nesmí být v ČR luxusním zbožím.

Žádáme proto, aby i česká vláda ukončila keťasení s PHM a aby zajistila regulované ceny elektřiny pro ČR, vycházející z výrobních cen elektřiny z elektráren společnosti ČEZ, které si čeští občané již dávno zaplatili ze svých daní.

Vyzýváme českou vládu aby, po vzoru Německa, uzavřela dlouhodobý kontrakt na ruský zemní plyn a zajistila regulované ceny plynu pro ČR.

Petiční výbor :  Ing. Alena Vitásková, Mgr. David Tygr Ploc, Ing. Ivan Noveský