Koho vlastně zachraňuje speciální vojenská operace a předkým – čím? O co přesně se jedná na Ukrajině?

Erudovaný vojenský analytik Jakov Kedmi odpověděl na dotaz. Je Ukrajina důsledkem agrese Západu? Proč to nikdo nechtěl desítky let vidět? A proč selhaly Německo i Francie jako dozorovatelé dodržování Minských dohod? Lhali nám o covidu, proč by mluvili pravdu o Ukrajině?

Co na to DOMOV? V říši lží, cenzury a manipulace je nutné hledat úvahy a argumenty i mimo prostor mainstreamu hlásajícího dogma vládní militantní ideologie jediné pravdy. Osvobození se z bruselského protektorátního diktátu je nezbytné pro zpětné získání suverenity a svrchovanosti. A to ve všech oblastech.

Jsme pod diktátem unijní ideologie, kterou níže v odpovědi rozvádí Jakov Kedmi. Vystoupení z NATO a EU je bezpodmínečně nutné! Proto je DOMOV má ve svých programových tezích.

Převzato: Pokec24.cz

Vojenský analytik Kedmi: PŘICHÁZÍ POSLEDNÍ ROZHODUJÍCÍ BITVA

Jakove, jaká je vojenskopolitická situace?

K ní dojdeme, ale předtím vám chci říct, že nejlépe placená práce ve Finsku je učitel. Největší výběrová řízení jsou na ředitele škol a učitele. A všechno další je toho výsledkem. Je to jednoduché. To, jak stát platí za služby, vypovídá o tom, jakou důležitost má pro stát daná oblast. Jednoduché.

Lavrov řekl, že doufá, že se na západě přeci jen zamyslí a začnou vážné rozhovory. Vyjádřil naději. Já v tomto případě nevím. Naděje je u mladíka, ale cožpak je Lavrov mladík? On už je přeci dospělý. Kolikrát váš prezident mluvil s tím kohoutkem Macronem? Kolikrát tomuto kohoutkovi podrobně vysvětloval co se děje? A co? Co ten kohoutek dnes kokrhá? Po všem tom vysvětlování? I hlupák by to už dávno pochopil. On není hlupák, on jen nechce pochopit. A vysvětlit mu to ještě stokrát nebo dvěstěkrát nepomůže. Kolikrát jste mluvili se všemi představiteli západních zemí? Kolikrát jste jim všechno trpělivě a zdvořile vysvětlovali? A co? Jako hrách na stěnu. Oni na to nereagují. Ne proto, že tomu nerozumí, ale proto, že tomu nechtějí rozumět. To neznamená, že s nimi nelze mluvit. Zdvořile. Není nutné se snižovat na jejich úroveň. Ale pouze, pokud o to sami požádají. A vysvětlit jim to po sto páté. Spoléhat na to nelze, protože proti vám se vede válka na vaše zničení. Na zničení vaší civilizace, na zničení vaší kultury. Zákaz Dostojevského v Itálii, to není chyba. Vy překážíte svojí existencí všude. Ve sportu, v kultuře, ve vědě, v životě a proto se proti vám spojili. A válka s Ruskem, její poslední fáze, nezačala v roce 1990, ale začala v roce 1941 a neustále pokračuje. Byla technická přestávka. Ne z jejich důvodu. Museli skřípat zuby. Ale teď přestávka skončila. Už vám nic nedluží. A válka přešla do nové fáze. Do jaké fáze? Vy jednáte nezákonně! Váš stát, vaši sportovci, vaše kultura, vy ve společnosti jednáte nezákonně.

Jejich zákony se na vás nevztahují. A vy pořád přemýšlíte, jak dodržovat jejich zákony, které se na vás nevztahují. A jak budete žít v této nezákonnosti? Podle zákonů, které mají za cíl vás zničit. Jaká je vaše odpověď? Pokud se vás zákony netýkají, tak nejste povinni je dodržovat. Žádné jejich zákony nejste povinni dodržovat. USA nedodržují žádné zákony kromě amerických. Mám pravdu? Jenom americké. A vy co? Pro vás musí existovat pouze vaše zákony. Zákony vašich nepřátel, kteří vás chtějí zničit, pro vás nemusí existovat. Takže dělejte to, co považujete za nezbytně nutné, abyste vy sami přežili v tomto nezákonném světě. A nepokoušejte se přežít podle jejich zákonů. Ty jsou napsané tak, aby vás vykořenily. Taková je dnes situace. Ona byla stejná i včera, jenom ji zastírali. Stejná byla i předevčírem, ale vy jste ji nechtěli vidět. Ale teď vám ji ukázali. A když ruské dítě bijí nebo ponižují ve škole ve Francii, tak to není proto, že přišel čas chovat se takhle k ruskému dítěti navzdory jejich chápání civilizovaného světa. Civilizace je pro ně a ne pro Rusy. Pro vaše děti nejsou žádné zákony. Pro vaše nemocné nejsou zákony. Pro vaše invalidy nejsou zákony. Jsou to trosečníci. Tak se na to musíte dívat. Jedno je na tom, co se teď děje, dobré. Ukázalo vám to, kdo jste v tomhle krutém světě. Jinak jste to nechtěli chápat, ale teď už chápete.

Vždyť těm představitelům Ruska, kteří si mysleli, že se mohou stát bílými, pokud budou dobře mluvit francouzsky a vyznají se ve francouzských vínech a budou chodit do pařížské opery, oni řekli ne. Vy jste opovrženíhodní Rusové. My už vás dál trpět nechceme. S vaší francouzštinou, která je lepší než u Francouze. Ne. Takže je načase to přijmout. A přestavět svůj život v tomto banditském světě, abyste přežili. Pokud chcete přežít. Nemáte jiné východisko. Lavrov má pravdu v jednom. Ano, přijde čas dialogu, ale pouze pokud vyhrajete vy. Jestli vás porazí, žádný dialog nebude. Jestli ustoupíte byť jen o milimetr, nikdo se s vámi bavit nebude. Dnes je jakýkoliv politický ústupek jenom rozehřeje a dá jim naději, že je vás možné zlomit. Že se zlomíte, ohnete. Takže jak chcete ustupovat? Oni ustupují kdy? Jenom, když jim dojdou síly. Když je někdo donutí. Kdy se v historii stalo, že by někdo dobrovolně vyšel vstříc Rusku? Kdy? Ve čtyřicátém pátém? V roce 1814? Když Suvorov prošel Švýcarsko? Ano, v těchto případech ano. Ale jinak nikdy. Západ můžete porazit pouze tehdy, když je zbavíte naděje, že vás mohou někdy porazit. To bude záruka toho, že přežijete. Dokud mají víru a naději, že vás mohou porazit, tak ne.

To není otázka toho, že je budete přesvědčovat, že je to nespravedlivé, nemravné, špatné. S kým mluvíte? S kým mluvíte? S bandity z hlavní ulice! Kteří vždy okrádali celý svět! Kteří se dopustili nepředstavitelných zvěrstev! Za celou svoji historii. A pokračují v tom i v 21. století. A vy se dovoláváte jejich svědomí? Vždyť oni se vám smějí, když s nimi mluvíte. Vy mluvíte s piráty, s bandity z hlavní ulice, s násilníky, zloději, podvodníky, se spekulanty, pro které není nic svaté, žádné zákony. A vy jim vysvětlujete, že je to neetické, nekulturní, že to neodpovídá tomu, co vy vnímáte jako jejich evropskou kulturu. A oni se na vás dívají jako na idioty. Na užitečné idioty, které je možné využít.

Vy nemáte východisko. Pamatuje si někdo slova Internacionály? Je to naše poslední a rozhodující bitva. Vy nemáte jiné východisko. Přestaňte se chovat k těmto zvířecím divochům tak, jako kdyby to byli kulturní lidé, kteří dodržují zákony a morálku. Od roku 1941 proti vám vedou válku a vy se teď divíte, koho podporují. A koho by měli podporovat? V jaké zemi se poprvé zrodila ideologie fašismu? Ve Francii! Vlast fašismu je Francie. Jaké měl formy, to není důležité. Zrodil se ve Francii. Je to francouzská kultura. Tak co se divíte, že ten kohoutek nechápe, co mu říkají a dál kokrhá?

Poslední, co chci říct, je o propagandě. Německá nacistická propaganda přesvědčila celé Německo, že se nachází v obrovském nebezpečí zničení. Proti Německu stojí nejhorší rakovina světa, která chce zničit Němce a jestli tuto hrozbu Německo nezničí, tak zemře. Byli to židé. A všichni Němci tomu věřili. Když Rusové přišli do Německa v roce 1945, Němci tomu věřili. A vysvětlovali, že se jen bránili proti židům, kteří je chtěli zničit. Věřili tomu a upalovali židovské děti v koncentračních táborech. Oni tomu věřili. To ukazuje sílu propagandy, která jim vymývala mozky. A to nebyl nejhloupější a nejméně nekulturní národ na světě nebo v Evropě. Ne, to byl nejvzdělanější a nejkulturnější národ v Evropě. A za pár let jim takovým způsobem vypláchli mozky. Takže jestli jste si mysleli, včetně mně, že 35 let vymývání mozků na Ukrajině nepřinese takový výsledek, který dnes máme, tak to byla chyba. Pokud bylo možné vymýt mozek Němcům, to samé bylo možné udělat i na Ukrajině. Přičemž tam měli mnohem víc času. Takže jak už jsem řekl, to co se teď na západě vkládá do hlavy Ukrajincům, kdy už je jasné, že Ukrajina skončila, je pokračování boje poté, co Ukrajina padne. Zkusit to tímto způsobem potom, co prohráli na bojišti. A buďte si jistí, že zde oni vyhrají.

Takže vy bojujete za vaše přežití. Pokračujete v té samé válce, kterou vedli vaši pradědové. A tohle je vaše poslední a rozhodující bitva. Pokud ji prohrajete, víc možností už mít nebudete.

ZDROJ: https://smotrim.ru/video/2389201 /

1 komentář u „Koho vlastně zachraňuje speciální vojenská operace a předkým – čím? O co přesně se jedná na Ukrajině?“

Napsat komentář