KOMUNÁLNÍ volby Česká Lípa – volte 6

Česká Lípa – krásnější a jinak
ÚČTY: transparentní účet komunálních voleb bu: 2002126693/2010
Pro dárce, podporovatele a sympatizanty:

uveďte při platbě „DAR Česká Lípa“.

Moc děkujeme za podporu v komunálních volbách.

KONTAKT – Pavlína Křídová, koordinátorka pro Liberecký kraj email: liberecky@volimdomov.cz

NAŠI KANDIDÁTI v České Lípě do voleb 2022 – společně chceme prosadit základní změny v koncepci řízení města, transparentnosti a demokratických tradic, ke kterým patří dostatek informací, odborný a dostupný přehled.
Žádný občan města nebude stranou. Jdeme do toho Českolípáci, máme koho volit.

Chceme vlastní statutární město.

1. Pavlína Křídová, 52, účetní, finance, lídr voleb, účetní a fotografka, sport: vedou in-line brusle a kánoe. Současná situace se stala neudržitelnou a proto se chci podílet na rozvoji města, ve kterém bydlím. Chci motivovat občany k větší angažovanosti ve společenských i politických tématech, jako je např. zdraví, energie, finance.

Motto: Žádná změna nepřijde sama.

2. Miroslav Boreš, 50, marketing, média, reklamní servis, firemní řízení,  rodák České Lípy a  dlouholetý reprezentant města  v Libereckém kraji, ČR i zahraničí v závodním šachu, oblíbené sporty tenis, cykloturistika, turistika, plavání.
Aktivně se vyjadřující k politice vč.komunální, člen Výboru rozvoje města a památkové péče Č.Lípy od r.2018, dříve působil také ve Výboru cestovního ruchu, kultury a pam.péče Libereckého kraje 2016-2020.Mezi úspěch považuje výborové spolupráce a podpory vzniku projektu Crystal Valley, nebo podpou projektů sušárny chmele v Dubá a  kostela v Hor.Polici, z místních případů České Lípy pak se spolupodílel např. na vzniku a realizaci ideového návrhu projektu výzdoby podchodu hlavního vlakového nádraží …

Motto – zlepšovat lze věci spoluprací s odborníky tak občany.

Chceme zapojit aktivně všechny z vás do rozvoje, nikdo nesmí zůstat stranou.

 3. Roman Sklenka, 52, pivovarník Zrzavá Veverka, rozvoj malého podnikání má svůj smysl.

4. Stanislav Vondráček, 60, invalidní důchodce. Sociální služby, zdravotnictví i vzdělávání je v popředí stále.

Motto – Město musí citlivěji usnadňovat podmínky také pro tělesně postižené.

 5. Radek Vosecký, 38, asistent prodeje. Prodejní řetězce tu byly a jsou, zlepšit dopravu a propojenost je náš cíl.

6. Roman Boreš, 58, opravář chlazení,  úspěný šachista, aktivní turista a cyklista…

Motto – Sport kolektivní i individuální, amatérský i profesionální má mít podporu…obec by neměla rezignovat na zlepšování podmínek pro všechny druhy sportů od atletů až po hráče třeba golfu.

 7. Robert Filipi, 58

8. Ivana Krupičková63, živnostník

Motto – Dostupná zdravotní péče, rozvoj podmínek a dostupnost ambulancí, pohotovostí, péče o lidi v pokročilém věku… často v režii kraje, přesto město má být moderátorem prostředí, ve kterém tyto služby pro naše občany mají být dostupně poskytovány.

9. Martin Braneac, 32, živnostník

10. Johana Kuzmová, 39, Krámek u Květu lipového,

11. Radka Mothejzíková, 53 let, českolipská podnikatelka (25 let) nyní působí v České asociace Sport pro všechny na pozici místopředsedkyně pro metodiku a jako organizační pracovník. V České Lípě je členkou STUŽ a zajímá se o stav městské zeleně.

Motto – Zeleň ve městě, rozvoj zahradní architektury rovná se lepší klima ne jen pro zdraví, pro estetiku, ale také znamená příjemnější prostředí pro děti, seniory i nás ostatní.

NÁŠ PROGRAM

Program do komunálních voleb Česká Lípa

Programové teze komunální politiky v České Lípě – průběžně aktualizujeme a doplňujeme.

Naše město potřebuje pozvednout ztracenou prestiž – budeme usilovat o statutární Českou Lípu.

Oblast financí města:

 • rozklikávací rozpočet města, moderní digitální přístup k informacím, transparentnost politických i odborných kroků směrem ke všem občanům.

Oblast investic:

 • investiční celky potřebují odlišný metodický a organizační přístup. Jen tak lze investice včas a levně zrealizovat. Rozdíl oproti současnému stavu.

Oblast sociální péče:

 • zabráníme užívání sociálních dávek ke kompenzaci spekulativně předražených komodit a energií

Oblast dopravy:

 • zajistíme cenovou dostupnost energií a PHM, aby energie nebyly považovány za luxus. MHD linka mezi obchodními centry ZDARMA.

Oblast cestovního ruchu a památkové péče, kultury

 •  investice z Libereckého kraje propojíme s potřebami a zájmy České Lípy, cyklostezky, informační centra, památky… Zvýšíme prostředky do moderních mobiliářů– avšak nebudeme vytvářet předražené atypy a návrhářské experimenty, které by již vymyšlené zbytečně předražily.

Oblast životního prostředí, zeleně:

 •  zelené parkování, podpora zelených střech, zadržování vody (dešťovka)-podpoříme městskými dotacemi.
 • prosadíme program ochrany a šetření pitné vody a jejích zdrojů
 • rozvoj ekologický i architektonický Městské parku

Oblast zdravotnictví a prevence zdraví

 • budeme prosazovat efektivní prevenci nemocí u ohrožených skupin jednak dostupností zdravotnické péče i prostředí Nemocnice Č. Lípa, tak také rozvojem sportovních a volnočasových aktivit.
 • budeme prosazovat efektivní prevenci nemocí u ohrožených skupin
 • Naše úsilí se zaměří na parkoviště u Nemocnice i areálu.

 Oblast prevence kriminality, bezpečnosti:

Bezpečnost ve městě, kamerový dohled na klíčových místech bude levně a efektivně řešen novými systémovými kroky

Oblast školství, vzdělávání a sportu:

Sportoviště otevřená všem. Chceme lepší jejich využití pro sportovní i laickou veřejnost. Zabezpečení a pravidelná údržba se musí občanům vracet.