Bioroboti. Ďábelský plán globálních elit.

Zavedení všeho možného, co omezí svobodu člověka, nebo co ji fakticky zlikviduje. Zrušení fyzických peněz. Snaha o zavedení velkých celků, bez hranic, jednotné měny, univerzální řeči, jedné světovlády, To je plán globálních elit.

Snaha o zavedení velkých celků, bez hranic, jednotné měny, univerzální řeči, jedné vlády nad známým světem, snaha o vytvoření jedné moci, která si vše ostatní podmaní, se táhne od počátku světa. Snaha o „lepší“ svět se vždy zvrhla v praxi v diktaturu, mnohdy s odpornými rysy.

V pátek, jsem se zúčastnil jedné přednášky, která naprosto přesně mapovala tyto snahy všech historických uchvatitelů moci. Mottem přednášky bylo biblické Danielovo proroctví. Nebo – li jak pravil Jan Werich: „Čtěte bibli, tam to všechno je.“

Vládci velkých říší vždy žili v představách, že budou existovat navěky. Nikdy se to však neuskutečnilo. Jejich říše vždy padly a nastoupily říše nové. Babylon, Persie, Filip Makedonský a antické Řecko, Římská říše. To je vzdálená historie. Od středověku přibyly další pokusy. Karel Veliký, náš Karel IV., Habsburkové. Ovšem daleko větší rozsah a smělé plány měl Napoleon Bonaparte. Ty však skončily u Waterloo, po neúspěchu ruského tažení. V hlavách vůdců však uzrávaly plány daleko zrůdnější. Z Hitlerovy knihy Mein Kampf je dokonce jasné, kdo na takový „lepší svět“ nemá nárok. Kdo musí být nemilosrdně vyhuben. A kdo je tou vyvolenou rasou. A ti, co jsou rasami podřadnými, musí pro tu vyvolenou rasu pracovat jako otroci. Každá nelidskost skončí zaslouženým účtem, tak jako Hitlerův plán v bunkru pod zničeným Berlínem a vztyčenou sovětskou vlajkou.

I vláda Sovětského svazu nad svými satelity se snahou budovat lepší svět, se zhroutila v roce 1989 jako domeček z karet.

V následujících letech jsme se domnívali, že konečně nastal čas svobody. Ovšem pod povrchem bublal zase další ďábelský plán, zrozený v hlavách elit a zhmotněný do knihy, jejímiž autory jsou zakladatel Davoského fóra, Klaus Schwab a novinář Thierry Malleret, The Ģreat Reset – Velký restart.

Možná by bylo užitečné, kdyby si mladí přečetli to, co je čeká, respektive co je v hlavách současné globální elity a co už se plíživě prakticky připravuje, nebo co už fakticky existuje.

Celým tímto elitářským myšlením se nese jedna základní myšlenka. Zavedení všeho možného, co omezí svobodu člověka, nebo co ji fakticky zlikviduje. Zrušení fyzických peněz. Hotovost totiž nemohou vládci fakticky kontrolovat. I když se ji snaží okleštit jak mohou s výmluvou, že tím zamezují praní špinavých peněz. Jenomže mafiáni znají cesty, jak to všechno obejít, ale obyčejný člověk, v době kdy existují různé finty internetových zlodějů, se musí o své virtuální peníze neustále obávat.

Banky už připravují elektronické peníze (CBCC), které naprosto zotročí občany. Centrální banky budou vědět, na co vaše peníze používáte a mohou vám v podstatě nařídit, za co můžete vaše peníze utratit, nebo dokonce omezit jejich platnost.

Ale to se samozřejmě netýká globálních elit. Majitelů nesmírného soukromého vlastnictví. Elity chtějí omezit soukromé vlastnictví řadových osob. Nahradí je sdílené vlastnictví. To už tak nějak plíživě funguje u automobilů a mladí lidé na to, nic netuše, rádi naskakují. To je ovšem jenom začátek té cesty, neboť v hlavách globální elity je omezení, nebo dokonce zákaz požívání automobilů řadovými občany globálního státu.

K tomu, aby své plány realizovali, je třeba zlomit nebo zničit obdivovatele tradičních hodnot. Jednou z tradičních hodnot je lidský život. Lidský život neměl vůbec žádnou cenu pro Hitlera, pokud nevyhovoval jeho plánům.

Plán globálních elit je zachování planety i třeba za cenu zničení lidstva. Proto se tak často ozývá z jejich úst slovo depopulace, což neznamená nic jiného než snížení počtu obyvatelstva zeměkoule ze současných více jak 7 miliard na jednu miliardu. A k tomu mají také pomáhat války. Vždy v minulosti se světoví politici snažili hasit válečné konflikty, na rozdíl od nynější války na Ukrajině, kdy kromě stařičkého politického harcovníka, stoletého Henryho Kissingera, a dalších ojedinělých pokusů jednotlivců, se o to nikdo nesnaží. Naopak snahy o mír nejsou, jak se zdá, vůbec vítané.

Další rány do fungování všeho, co bylo lidské, je robotizace. V blízké budoucnosti nebude potřeba 80% lidské práce napříč všemi obory. A teď se do toho vložila ještě hrozba AI – umělé inteligence.

Lidská práce bude prostě zbytečná. Jak se to vyřeší? Ano, i toto elity vymyslely. Nepodmíněný základní příjem. Ale při znalostí myšlení takového Klause Schwaba, bude i tento nepodmíněný základní příjem podmíněný poslušností lidí. Nový, řadový člověk má být jakýmsi biorobotem.

Každý svobodu milující tvor se musí tomuto ďábelskému plánu vzepřít. Ironií osudu je, že ti, kteří budou v budoucnu oněmi bioroboty, všechny novinky, které k otroctví vedou, radostně přijímají a naopak nás, kteří vědí „zač je toho loket“, odsuzují za to, že jsme konzervy a že nerozumíme modernímu světu. Proto je nutné, aby rozumní mladí lidé kandidovali do Evropského parlamentu a bojovali tam, za svou budoucí svobodu a zachování života v takové formě, která respektuje jednotlivce. To znamená s možností vlastnit automobil, dům, byt a možností se svobodně vyjadřovat o svých přáních, byť by to bylo založení rodiny, výchova dětí k lásce a možnost vlastní realizace života tak, jak si to jedinec přeje a ne tak, jak je mu to naordinováno globálním státem, do kterého vás, mladé lidi, chtějí uzavřít globální elity. A pokud se takoví mladí lidé mezi čtenáři mé úvahy najdou, rád jim umožním v rámci naší strany do Europarlamentu kandidovat. A třeba i v koalici s dalšími rozumnými stranami a hnutími, kterým není budoucnost naší země a ostatně i celé Evropy lhostejná.

Mgr. Petr Hannig, předseda ROZUMNÝCH a bývalý prezidentský kandidát.

Zdroj.

Napsat komentář