Výzva vládě České republiky k zastavení fašizace společnosti. Sbírejte podpisy!

Také se vám jeví spuštění udavačského webu a reklamy v médiích na udávání sousedů jako nemorální, nedemokratické a sprosté? Necháme křivit charaktery našich dětí propagandou militantní totalitářské vlády? Budeme opravdu mluvit, nebo mlčet podle vládních propagandistických manuálů?

OTEVŘENÁ VÝZVA VLÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY

My, řádní občané České republiky vyzýváme vládu a jejího premiéra Petra Fialu k okamžitému ukončení vládní cenzury, nabádání k cenzuře a nabádání k udavačství.

Zavádění totalitářských praktik do našeho života je v příkrém rozporu se svobodou, morálkou, demokracií a volebním programem vašich vládních stran!

Cenzurními rozhodnutími vlády jednoznačně porušujete naše Ústavní práva, porušujete Listinu práv a svobod, omezujete naše občanské svobody, deformujete smýšlení občanů a mladé generace, zavádíte manuály, jak mají lidé myslet a jak mají mluvit.

Deklarujete a povyšujete sprosté udavačství na občanskou povinnost, slušnost a pomoc. Zavádíte do společnosti udavačství jako normu.

Přestaňte fašizovat a traumatizovat naši společnost, nechte ji, aby se mohla sama postavit k problémům současnosti na základě svého vědomého rozhodování bez vládní propagandy silně připomínající předválečné Německo!

za stranu DOMOV, předseda

Mgr. David Tygr Ploc v.r.                                                      

za stranu Česká suverenita, předsedkyně                                                                                           

Mgr. Jana Volfová v.r.

Archy k vyplnění si prosím stáhněte a podepsané zašlete na uvedenou adresu:

3 komentáře u „Výzva vládě České republiky k zastavení fašizace společnosti. Sbírejte podpisy!“

  1. Mlčet teď a tady není Zlato, je to Souhlas, souhlas se zvrácenou morálkou, souhlas s nedemokratickými principy, souhlas s neúctou k našim občanským právům a svododám, souhlas s pokřivováním charakterů, které dohromady vytváří podhoubí pro totalitní režim a úplnou změnu naší Ústavy a Listiny základních práv a svobod! Probuďme se!

    Odpovědět
  2. Bohužel mám pocit, že současná vládnoucí sebranka nemorálních exotů je fázi, kdy si myslí, že jediná pravda je ta jejich. Každý kdo má jen trochu odlišný názor od ,, oficiálních “ proklamací je třídní nepřítel a štváč a je potřeba s ním zatočit. A nějaké zákony a práva. Cár papíru. My jsme zákon. To už tu bylo nebo se mýlím.

    Odpovědět
  3. jediné řešení je generální stávka a to okamžitě, proč se neorganizuje? Lidé přijdou,ale samotný občan to nezorganizuje, organizaci musí zajistit nějaký spolek, organizace, hnutí, strana, apod…..

    Odpovědět

Napsat komentář