Znamená článek 5. NATO povinnost jít bojovat? NE!!!

Dnes začneme rovnou prvním tygřím dotazem. Jak se cítíte po výrocích náčelníka generálního štábu p. Řehky o případné mobilizaci? Pokud jste jeho sdělení nezaznamenali, tak věřte, že proběhlo 21. 2.ve většině médií. Nejde v žádném případě o strašení, ale o skutečný výrok. Cituji: »Válka v Evropě není nemyslitelná, částečná mobilizace by byla nutná.« A dále: »Naše zdroje dlouhodobě podfinancované profesionální armády a aktivních záloh by na to rozhodně nestačily. Stát by musel přistoupit k nějaké formě mobilizování materiálu i lidí,« zdůraznil (např. irozhlas.cz).

Odpovím na svůj první dotaz sám. Žádný inteligentní člověk nechce válku a nechce ani být její obětí. A tyto fráze pánů v zeleném určitě nepřidají občanům naší země na klidu v již tak složité době…

Dnes se tedy pojďme zamyslet nad tím, zda je neskutečně nutné nás strašit a ničit naše životy. Mnoho lidí se domnívá, že naše členství v NATO nás ochraňuje a zavazuje. Dle mého názoru tomu tak není. Článek 5. Washingtonské smlouvy nám údajně zaručuje bezpečnost a posílá nás v případě napadení jednoho z členů aliance do války. Přikládám to, co většina lidí pravděpodobně ani nečetla, tedy zmíněný článek.

Článek 5

Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto odsouhlasily, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich uplatní právo na individuální nebo kolektivní obranu, uznané článkem 51 Charty Spojených národů, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v souladu s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti. Každý takový útok a všechna opatření učiněná v jeho důsledku budou neprodleně oznámena Radě bezpečnosti. Tato opatření budou ukončena, jakmile Rada bezpečnosti přijme opatření nutná pro obnovení a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.

To nejdůležitější je zvýrazněno a já se ptám. Co je takovou akcí, která je považována za nutnou, včetně použití ozbrojené síly? Nikde není ani písmenko o tom, že musí jednotlivé členské státy mobilizovat a povinně posílat lidi na smrt. Většina českého národa bojovat nechce a dle mého ani nemusí. Nic nás k tomu nezavazuje. »Taková akce« je v podstatě cokoli, například vyslání pouze profesionální armády nebo poskytnutí potřebného materiálního vybavení. Nikde není ani slovo o tom, že členství v NATO nás zavazuje k povinné mobilizaci civilních osob! Řehkova slova jsou o rozhodnutí našich vládních činitelů. Jsme lidé, kteří chtějí pracovat, milovat, zakládat rodiny, prostě žít. Přečtěte si článek 5. a klidně i celou smlouvu a možná pak uvidíte naše členství v NATO trochu jinak.

A protože k životu potřebujeme mír, budu to opakovat stále dokola. Chceme mír, chceme mír, chceme mír, nemáme povinnost bojovat! A nepůjdeme do války!

David Tygr Ploc, předseda strany DOMOV

Zdroj.

1 komentář u „Znamená článek 5. NATO povinnost jít bojovat? NE!!!“

  1. Nejdůležitejším článkem je ovšem článek číslo 1 a to zachovávat MÍR a činit kroky pro zachování MÍRu.
    Citace:
    „Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN.“

    Odpovědět

Napsat komentář