Co kromě rozkrádání zatajuje vláda? Zásadní sdělení z jednání Rady bezpečnosti OSN odhaluje, že občané ČR spolufinancují a bojují za své vlastní vyhlazení!

Proč vláda Petra Fialy skončí před soudem? Jaké faktické dopady na Českou republiku může mít financování, vyzbrojování a podpora ukrofašismu a ukronacistů? Opravdu si občané České republiky aktivitami vlastizrádné fialové vlády financují svoji vlastní genocidu a vyvraždění biologickými prostředky?

Co na to DOMOV? Pojďte skoncovat s hnědokošilatým svinstvem, s parazity, s psychopaty, korupčníky a lidským odpadem v politice. Buďte aktivní při volbách a nevolte menší zlo, protože volíte jen jiné zlo! Zapojte se do komunálních voleb a vystřídejte zrádce!

Prohlášení Vladimíra Vladimíroviče Putina o zveřejnění zásadních sdělení v Radě bezpečnosti OSN o biologickém útoku, připravovaném na Ukrajině, vypovídá o nepředstavitelných zločinech proti lidskosti, které byly odhaleny, zdokumentovány a předloženy členům OSN. Tzn. i ministerstvu zahraničních věcí ČR. Zatím jsou předložená fakta před občany, před voliči a svými zaměstnavateli touto vládou utajována.

Vše, co bylo zatím odhaleno a doloženo RF zde sdělujeme již od února 2022. O uvedených programech biologických nelegálních experimentů hovořili i senátoři kongresu USA. Další velká krvavá skvrna na „mírutvorné demokracii“ spojeného Západu.

Vřed na líbivé tvářičce USA, co by hlídače světového míru operuje ostrou rétorikou Vasilij Nebenzij a snad nikoho neudiví, že chvástání USA v protiruském narativu a žvástech o kremelské propagandě sestřelil odborností a znalostí situace.

Uvádíme překlad vystoupení a sdělení RF, originál naleznete zde.

V. Putin včera prohlásil, že zveřejní plán, který USA a EU připravily na snížení počtu obyvatel pomocí biochemických prvků. Řekl také: nebudu to říkat já., řeknou to vědci, kteří se skrývali v Azovstalu a kteří se potí v Moskvě …

Prohlášení stálého zástupce Vasilije Nebenzie na brífinku Rady bezpečnosti OSN o biologických
laboratořích na Ukrajině zatím zůstává bez odezvy. Čekáme na informace přímo od odborníků na biologické zbraně, co pracovali v Azovstalu …


Prohlášení stálého zástupce Vasilije Nebenzie na brífinku Rady bezpečnosti OSN o biologických laboratořích na Ukrajině (bod programu „Hrozby pro mezinárodní mír a bezpečnost“)


Kolegové,
jedná se o třetí zasedání Rady bezpečnosti o vojenských biologických aktivitách na Ukrajině, které bylo svoláno na žádost Ruska. Dovolte mi vysvětlit proč.
Stále dostáváme velmi znepokojivé dokumentární důkazy o tom, že se ministerstvo obrany USA přímo podílí na realizaci nebezpečných biologických projektů v této zemi, které mají charakteristické rysy tajného vojenského biologického programu. Tato činnost byla prováděna uprostřed východní Evropy a v blízkosti západních hranic Ruska, a představuje tak skutečnou hrozbu pro biologickou bezpečnost naší země, regionu i celého světa, vezmeme-li v úvahu přeshraniční povahu biologických hrozeb.

Jak potvrdil pan Markram, Spojené státy ani Ukrajina nikdy nepředložily OSN žádné informace o těchto aktivitách v příslušných zprávách BWC, které jsou součástí příslušných opatření na budování důvěry. Pouze naše speciální vojenská operace dokázala tuto nebezpečnou činnost zastavit.


Od našeho posledního setkání na toto téma uplynuly dva měsíce, během nichž se objevily nové důkazy. Všechny materiály jsme rozeslali Radě bezpečnosti. Dovolte mi, abych vás upozornil na ty nejvýmluvnější.
Jak vyplývá z dokumentů projektu 3007 „Monitorování epidemiologické a ekologické situace týkající se nebezpečných onemocnění vodního původu na Ukrajině“, ukrajinští specialisté pod dohledem amerických vědců systematicky odebírali vzorky vody v řadě velkých ukrajinských řek, včetně Dněpru, Dunaje a Dněstru, a také v Severokrymském kanálu.

Cílem bylo zjistit přítomnost zvláště nebezpečných patogenů, včetně patogenů cholery, břišního tyfu, hepatitidy A a E, a vyvodit závěry o jejich možném šíření vodou, posoudit škodlivost vybraných vzorků.
Všechny odebrané kmeny byly následně vyvezeny do USA. Nabízí se otázka – k čemu? Proč
Spojené státy potřebují sbírku nebezpečných patogenů, které se mohou šířit v tamních řekách?


Stačí krátký pohled na mapu ukrajinských vodních zdrojů, aby si každý uvědomil, že výsledky tohoto „vědeckého výzkumu“ mohou být použity k odstartování biologické katastrofy, a to nejen v Rusku, ale také v Černém a Azovském moři a ve východní Evropě včetně Běloruska, Moldavska a Polska.
Z dokumentů vyplývá, že kyjevský režim se pokoušel získat přístup k technickým možnostem pro dodávku nebezpečných biologických látek letecky. V loňském roce zaslala Ukrajina tureckému výrobci bezpilotních letounů Baykar Makina žádost týkající se možnosti vybavit bezpilotní letouny Bayraktar zařízením, které jim umožní rozprašovat více než 20 litrů aerosolu při letu na vzdálenost více než 300 kilometrů. Kopie tohoto dopisu je součástí souboru dokumentů, které jsme rozeslali Radě dne 19. dubna.

Pokud bude takovým aerosolovým systémem vybaven a bude mít 300kilometrový dolet, bude takový dron představovat reálnou hrozbu rozprašování nebezpečných biologických aerosolů nad územím Ruska.
V lednu 2022 Ukrajina údajně prostřednictvím zprostředkovatelských organizací zakoupila více než 50 takových zařízení, která lze použít k aplikaci biologických preparátů a toxických chemických látek. Dne 9. března 2022 byly v Chersonské oblasti ruskými průzkumnými jednotkami zjištěny tři bezpilotní letouny vybavené 30litrovými kontejnery a postřikovacím zařízením. Koncem dubna bylo nalezeno dalších 10 kusů poblíž Kachovky.

Ruské ministerstvo obrany získalo šokující důkazy o tom, že některé projekty, které Pentagon realizoval na území Ukrajiny, ohrožovaly životy a zdraví dobrovolníků – ukrajinských občanů. Dokumentace projektu UP-8 stanoví, že „drobné“ incidenty s testovanými osobami musí být nahlášeny americkému výboru pro etiku do 72 hodin, zatímco vážné incidenty, včetně úmrtí dobrovolníků, musí být nahlášeny do 24 hodin. To znamená, že tyto experimenty zpočátku připouštěly možnost smrtelného následku, ačkoli oficiální dokumentace projektu psala pouze o standardním odběru krevních vzorků. O jaký typ odběru krve se jednalo, když pokusné osoby mohly následně zemřít?


Existují důkazy potvrzující přímou účast amerického politického establishmentu na financování vojenských biologických aktivit na Ukrajině prostřednictvím dodavatelů Pentagonu, jako jsou Black & Veatch a Metabiota. A jejich cíle měly daleko k podpoře vědy. Zejména v dopise viceprezidenta společnosti Metabiota se uvádí, že cílem společnosti na Ukrajině je „zajistit kulturní a ekonomickou nezávislost Ukrajiny na Rusku“ – což je pro biotechnologickou společnost přinejmenším velmi neobvyklý úkol.


Na předchozích zasedáních jsme Radu informovali, že Ukrajina, financovaná a sponzorovaná americkou Agenturou pro snižování obranných hrozeb, vytvořila síť biologických laboratoří provádějících vojenský biologický výzkum a vývoj. Podle našich předchozích údajů tato síť zahrnovala Kyjev, Oděsu, Lvov, Charkov, Dněpr, Cherson, Ternopol, Užgortod a Vinnici.
Nyní se k tomuto seznamu připojil Mariupol. Ve dvou biolaboratořích tohoto města jsme objevili důkazy o nouzovém zničení dokumentů potvrzujících angažmá amerického vojenského establishmentu.


Předběžná analýza dochované dokumentace naznačuje využívání Mariupolu jako regionálního centra pro sběr a certifikaci patogenů cholery. Vybrané kmeny byly zaslány do Centra veřejného zdraví v Kyjevě, které je zodpovědné za další přepravu biomateriálu do Spojených států. Tyto činnosti probíhají od roku 2014, o čemž svědčí předávání kmenů.
V hygienicko-epidemiologické laboratoři v Mariupolu byl nalezen akt o zničení sbírky patogenů ze dne 25. února 2022. Podle něj tato laboratoř nakládala s patogeny cholery, tularémie a antraxu, které jsou potenciálními původci biologických zbraní.
Část sbírky veterinární laboratoře nebyla narychlo zničena. Ruští specialisté v ní objevili patogeny, které jsou pro veterinární medicínu netypické, například tyfus, paratyfus a plynovou gangrénu.


Naposledy jsme hovořili o prudkém nárůstu výskytu tuberkulózy v Doněcké a Luganské lidové republice. Tyto případy byly způsobeny novým multirezistentním původcem tuberkulózy. Nyní máme důvody se domnívat, že nešlo o náhodu.
Provedli jsme vyšetřování biologického incidentu, ke kterému došlo ve Slavjanoserbském okrese LLR v roce 2020. Jak se ukázalo, ve vesnici Stepovoe byly letáky vyrobené ve formě padělaných bankovek infikovány původcem tuberkulózy a distribuovány mezi nezletilými. Šlo o to, že děti po manipulaci s penězi často manipulují s potravinami, aniž by si předtím umyly ruce.


Analýza odhalila, že tyto letáky byly kontaminovány vysoce aktivním původcem tuberkulózy, který je odolný vůči většině léků proti tuberkulóze. Letáky se nemohly nakazit přirozenou cestou, tedy od někoho, kdo je nemocný TBC, protože koncentrace patogenu byla příliš vysoká. V přirozených podmínkách – na slunečním světle, které vyvolává baktericidní účinek – by nevydržel. Vše tedy nasvědčuje úmyslné, člověkem způsobené kontaminaci letáků vysoce patogenním biomateriálem. Naštěstí tyto letáky ve vesnici Stepovoe žádnou škodu nezpůsobily.
Pokud se však všechny tyto skutečnosti dají dohromady, potvrzují velmi alarmující trend. Nyní se vyjádřím k další epizodě, která opět ukazuje, jak se kyjevský režim a jeho západní sponzoři skutečně staví k obyvatelům Ukrajiny. Existují údaje, podle nichž američtí vědci z laboratoře v Merefě testovali potenciálně nebezpečné biologické léky na pacientech oblastní klinické psychiatrické nemocnice č. 3 v Charkově.

Podobné nelidské pokusy se konaly i v psychiatrické nemocnici č. 1 v obci Streleche v Charkovské oblasti. Hlavní kategorií subjektů byla skupina pacientů mužského pohlaví ve věku 40-60 let s vysokým stupněm fyzického vyčerpání. Tento výzkum byl tajný, všichni zúčastnění pracovníci museli podepsat dohodu o mlčenlivosti. Aby byla utajena jejich příslušnost k USA, cestovali odborníci na biologický výzkum přes třetí země.

S tím, jak vyplouvají na povrch další informace o činnosti biolaboratoří na Ukrajině, přicházíme s dalšími otázkami na spojence Spojených států v NATO. Nové dokumenty odhalují, že jen v letech 2016 až 2019 odebrali vojenští epidemiologové z Mikrobiologického ústavu Bundeswehru tři a půl tisíce vzorků krevního séra občanů žijících v 25 oblastech Ukrajiny. Zajímalo by mě, k čemu by německá armáda potřebovala biologické materiály obyvatel Ukrajiny?
Máme také dokumenty potvrzující zapojení Polska do biologického výzkumu na Ukrajině, který je prováděn společně s klíčovými dodavateli Pentagonu (zejména s americkým institutem Battelle).


Pane předsedo,
domnívám se, že naši západní kolegové dnes vypustí další porci nepodložených obvinění týkajících se „propagandy“. Proto věnujeme velkou pozornost shromažďování souboru důkazů a v Radě bezpečnosti a Valném shromáždění pravidelně šíříme originály dokumentů, které má naše ministerstvo obrany k dispozici. Každý k nim má přístup.

Jsou to stovky stran, podepsaných konkrétními představiteli Ukrajiny a USA. Dokumenty pomáhají lépe pochopit, co přesně by kyjevský režim a jeho západní sponzoři chtěli před světovým společenstvím skrýt.
Američtí představitelé znovu a znovu odmítají podat jakékoli vysvětlení ohledně povahy a skutečných cílů svého biologického angažmá na Ukrajině i v celém světě.

Na zasedání přípravného výboru 9. hodnotící konference BWC, které se konalo začátkem dubna v Ženevě,
neposkytla americká strana jedinou srozumitelnou odpověď kromě zběžné odpovědi, že americké biologické aktivity jsou z definice mírové a „užitečné“ pro mezinárodní společenství.
Na zasedání členů RB OSN v Arrii 6. dubna se nezávislí novináři obrátili na Spojené státy a mj. požádali o vysvětlení, proč jsou dokumenty o americko-ukrajinské spolupráci v oblasti biologického výzkumu v rozporu s prohlášeními amerických představitelů. Delegace USA a Velké Británie se však zasedání jednoduše nezúčastnily.


Zde je další výmluvná skutečnost. Na zmíněném zasedání přípravného výboru delegace USA opět odmítla návrh na vytvoření účinného ověřovacího mechanismu BWC. Američtí delegáti odmítli pokračovat v práci na právně závazném dodatkovém protokolu k úmluvě, který USA blokují již od roku 2001.

Zástupci USA rovněž odmítli naši iniciativu rozšířit opatření důvěry v BWC tak, aby zahrnovala podávání zpráv o vojenských biologických aktivitách konaných mimo území jednotlivých států. To znamená, že Spojené státy záměrně blokují pokusy o posílení režimu BWC, které by měly umožnit účinnější identifikaci porušování úmluvy.
To jsou velmi znepokojivé signály, zejména ve světle skutečnosti, že legislativa USA umožňuje vojensko-biologické aktivity a že národní legislativa v této oblasti je v této zemi nadřazena mezinárodní.


Dovolte mi, abych se zeptal představitelů Ukrajiny – pokud je činnost, kterou provádíte v biolaboratořích na Ukrajině a v celém světě, mírová, jak říkáte, proč tedy nesouhlasíte s tím, aby byla podrobena mezinárodní kontrole, a proč bráníte mezinárodnímu společenství, aby k tomu mělo všechny potřebné nástroje? To by byl nejjednodušší způsob, jak odstranit všechny pochybnosti a obvinění, pokud jsou skutečně naprosto neopodstatněná, jak říkáte.

Bohužel se zatím nabízí jediné vysvětlení: máte co skrývat!


Kolegové,
shromáždili jsme značnou část materiálů, které přímo poukazují na porušování Úmluvy o zákazu biologických a toxinových zbraní ze strany Spojených států a Ukrajiny. Příslušné údaje budeme nadále shromažďovat a analyzovat. Vzhledem k tomu, že americká strana se odmítá účastnit jakékoli konstruktivní diskuse na toto téma, plánujeme zapojit mechanismy, které předpokládají články 5 a 6 Úmluvy o biologické rozmanitosti.

Jakmile budeme se shromažďováním materiálů hotovi, předložíme je Radě bezpečnosti k prošetření.

Doufáme, že nám umožní omezit vojensko-biologické aktivity, které představují hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost, a pohnat pachatele k odpovědnosti.
Děkuji vám.


Právo odpovědi: první zástupce stálého zástupce Dmitrij Poljanskij:

Pane předsedající,

opět jsme byli svědky pokusů o odklonění diskuse od tématu, které jsme původně nastolili, a o smíchání chemických a biologických zbraní. Kolegové, to jsou různé věci. Pane předsedající, mluvil jste o obojím.


My však hovoříme o konkrétních skutečnostech, které jsme objevili, a o konkrétních dokumentech potvrzujících, že Spojené státy provádějí vojenské biologické programy v ukrajinských biolaboratořích. Rozeslali jsme již několik stovek dokumentů, které poukazují na konkrétní údaje, konkrétní případy, konkrétní společnosti a konkrétní osoby. Pokud to pro vás není dostatečný důkaz, tak co tedy ano?


Na naše otázky neodpovídáte nejen v Radě bezpečnosti. Jak jsme uvedli v našem prohlášení, Spojené státy neposkytly žádné informace ani vysvětlení ohledně charakteru a skutečných cílů své biologické činnosti na Ukrajině, a to ani na zasedání přípravného výboru 9. hodnotící konference BWC, který je specializovanou platformou.

Předstíráte, že se nic neděje, ale bohužel se děje. A my požadujeme vysvětlení. Již jsme zmínili, jaké mechanismy hodláme použít a této otázky se nevzdáme. Vaše pokusy převést naše konkrétní požadavky a otázky na obecné „bláboly“ a řeči o „ruské propagandě“ neprojdou. Budete muset podat konkrétní vysvětlení
týkající se vaší nezákonné činnosti na Ukrajině.
Děkujeme.

6 komentářů u „Co kromě rozkrádání zatajuje vláda? Zásadní sdělení z jednání Rady bezpečnosti OSN odhaluje, že občané ČR spolufinancují a bojují za své vlastní vyhlazení!“

 1. Je mi 78 let, původní povolání ekonomka a jsem od sametové revoluce zděšená, co se v našem státě děje – a je to čím dál horší. Jedna vláda horší než předešlá, vše rozkradené, rozprodané, či zničené. Byli jsme ve všem soběstační – a dnes ?Hnus.

  Odpovědět
  • Ani se Vám nedivím, paní Pánková. Na vše předchozí se plije záměrně, aby se vyvolal dojem současné blahobytné epochy. Lidé by si měli pamatovat a nezapomínat! Jinak vše co protrpěli a s čím se museli naučit žít bylo zbytečné, bez poučení!

   Odpovědět
 2. Postupné rozkrývání Pravdy o činnosti biolaboratoří na Ukrajině by nemělo nechat klidným žádného člověka,. kterému nejde o záměrné snižování počtu lidí na planetě! Kompetence Rady bezpečnosti OSN jsou veliké, ale její Chuť zabývat se dokumenty o této světové Hrozbě jsou zatím velmi malé!!!

  Odpovědět
 3. Tato zločinecká, fašistická vláda bude souzena za genocidu národa společně se zločineckou vládou předchozího zločince Babiše

  Odpovědět
 4. Kolik lidi musi jeste zemrit pod vladou techto celosvetovych zlocincu nez se lidstvo probudi a zacne konat??? Je treba tyto parazity okamzite odstanit a odsoudit k nejvyssimu trestu. Ten je treba obnovit!!! Havel dobre vedel, proc ho zrusil. Aby dal zelenou temto zlocincum ke kterym sam patril. Lide vzbud se a konej…….At nam pomaha Buh…Amen

  Odpovědět

Napsat komentář