Další covid ODHALENÍ. „Ten člověk je v covidu nula.“ Profesor Turánek a málo známé věci o epidemii

Jak si vládní vakcinační propaganda vyrábí z nýmandů rychlokvasné experty? Proč u nás ve skutečnosti umírali lidé „na covid“? Kdo má na rukou krev a kdo za to ponese zodpovědnost? A jaké důsledky má politikaření v reálném životě?

Co na to DOMOV? Pan profesor Turánek shrnuje fakta a argumenty, na které již dlouho poukazujeme. Mnoho webů, které o tom všem psaly je dnes blokováno před jejich čtenáři vládou, která má panickou hrůzu ze skutečného odhalení pravdy a vyvození odpovědnosti za smrt tisíců občanů.

Toto vše je důsledkem vazalství a role bruselských poskoků – politiků, kteří byli zvoleni v parlamentních volbách 2021 a ze svých slibů defacto neplní nic. Občané opět naletěli planým, populistickým slibům a vizi o antibabišovi.

Proto DOMOV považuje vystoupení z EU a NATO za prvořadou podmínku k nápravě „šíleného“ stavu naší společnosti, a nejenom na území České republiky.

Převzato: ParlamentniListy.cz

Zásadním faktorem, který rozhodoval o závažnosti průběhu a samotném přežití pacientů s pozitivitou na covid-19, byla (ne)poskytnutá úroveň primární péče včetně účinné prevence. „A to v korelaci s dlouhodobým faktorem strachu šířeným médii a podporovaným veškerými autoritami jak zdravotnickými, tak politickými,“ vystavuje profesor lékařské imunologie Jaroslav Turánek nelichotivé vysvědčení všem zmíněným. Pozitivním činitelem, který pozoruje na této epidemii, je schopnost občanské společnosti klást odpor zavádění totalitních praktik v podobě pandemického zákona. Proto věří, že Ústavní soud tento právní paskvil smete.

Na 1. československé konferenci covid-19, mainstreamovými médii pro veřejnost takřka utajené, jste byl odborným garantem programu imunologické sekce. Jaké informace z tohoto programu by měly být známy i nejširší veřejnosti obzvlášť proto, že názory většiny přednášejících se pro svou odlišnost od oficiálně prosazovaných takřka do žádných médií nedostanou?

Na této konferenci vystoupili vědci a lékaři, kteří se touto infekcí skutečně zabývají. Kromě nich vystoupili právníci, policisté a novináři. Záznam z konference byl promptně smazán na hlavních kanálech, jako jsou Facebook, YouTube a další. Vědecké názory, které vyvracejí propagandistické lži o vakcínách, jejich účinnosti a bezpečnosti, musejí být zřejmě umlčeny. Média se stala součástí propagandy, uhnětla přes noc „experty“, kteří pak každý den chrlili svá ničím nepodložená moudra z obrazovek, rádií a internetových stránek. To je moje hlavní poselství pro širokou veřejnost. A připomněl bych výrok spisovatele Marka Twaina: „Je snazší lidi oklamat než je přesvědčit, že byli oklamáni.“

Imunolog a profesor na Alabamské univerzitě Zdeněk Hel v první reakci na průběh konference prohlásil, že je těžko uvěřitelné, že se v Česku může něco podobného odehrávat, protože se jedná o snůšku dezinterpretací, dezinformací a otevřených lží. Nejvíce jste mu byl trnem v oku vy a molekulární genetička Soňa Peková. Tušíte, jakými výroky jste si jeho zlobu především vysloužil?

Pan profesor Hel nepůsobí na University of Alabama, která byla založena v roce 1820, ale na malé provinční univerzitě University of Alabama at Birmingham, jež byla založena v roce 1969. Pan profesor Hel není plně kvalifikován pro to, aby hodnotil cokoliv ohledně vakcín. Kromě svých vlastních dezinformací není schopen doložit a objasnit, jaké dezinterpretace a lži byly uvedeny na konferenci mnou nebo ostatními přednášejícími. Pan profesor Hel zřejmě trpí pocitem samozvaného vrchního inkvizitora rozhodujícího o tom, co je pravda a co je dezinformace. Pokud se podíváte na jeho publikační aktivitu na databázi Web of Science (WOS), tak si potvrdíte, že jeho vědecká kariéra není nikterak oslnivá a v oblasti vakcín je nulová.

V přepočtu zemřelých na milion obyvatel na nemoc covid-19 je Česko s počtem 3 569 deváté vůbec nejhorší na celém světě. Kde vidíte příčiny? Není naše zdravotnictví na zdaleka tak vysoké úrovni, jak si namlouváme?

Tato statistika a metodika sběru dat je zpochybňována celou řadou odborníků. Nejčerstvější je aféra s úmrtím třináctiletého chlapce, který trpěl jinou závažnou nemocí, ale za příčinu úmrtí byl udán koronavirus. Jednoznačnou příčinou velkého množství úmrtí je zanedbaná primární péče. Na tom se shodují lékaři, kteří kritizují léčbu po telefonu a ponechání pacientů bez adekvátní péče, dokud se nemoc nezhorší natolik, že musejí být převezeni do nemocnice na JIP. Zásadním faktorem, který rozhoduje o závažnosti průběhu a samotném přežití pacientů s pozitivitou na covid-19, je (ne)poskytnutá úroveň primární péče včetně účinné prevence, a to v korelaci s dlouhodobým faktorem strachu, šířeným médii a podporovaným veškerými autoritami jak zdravotnickými, tak politickými. Drtivá většina pacientů, kteří zemřeli v přímé souvislosti s onemocněním covid-19, tak zemřela na zanedbání primární péče a prevence a na aplikaci preferovaných neúčinných, ale velmi drahých způsobů léčby namísto aplikace často naopak mnohem levnějších a prokazatelně účinných léků.

Jdou tedy mnohé oběti na vrub tomu, jak si v té obtížné situaci počínaly politické, ale i lékařské elity?

Naprostá většina pacientů s těžkým až smrtelným průběhem nemoci byla za situace permanentního strašení ze strany médií ponechána doma bez jakéhokoliv vyšetření, ošetření či alespoň instruktáže, jak postupovat v rámci účinné prevence. Nejenže bylo pacientům doslova zakazováno, aby se dostavili do ordinací svých praktických a ostatních lékařů, ale postupně jim bylo dokonce upíráno užití léčiv, která se ukázala zejména v zahraničí, ale i u nás v České republice, jako účinná. Tyto zákazy šly z úrovně Ministerstva zdravotnictví, ale i z úrovně profesní organizace – České lékařské komory, jakož i z úrovně odborných společností. Od počátku se jako jediná možná terapie a přímo záchrana začala prezentovat budoucí vakcinace proti covidu-19 a do té doby se trh saturoval pochybnými léčebnými přípravky za statisíce a miliony korun bez jakéhokoliv průkazu účinku těchto experimentálních drahých „léčiv“.

Navíc celá epidemie ukazuje, v jakém zdravotním stavu jsou naši senioři a celá populace vůbec. Obezita, diabetes a hypertenze, to jsou hlavní příčiny zdravotního dopadu infekce covid-19 na populaci.

Připomněl jste zakazování návštěv v ordinacích praktických a ostatních lékařů. Nebyla ta primární péče oslabena či minimalizována z důvodu obav před dalším šířením nákazy? Nebo znáte jiný důvod?

Prakticky byla primární péče potlačována, neboť v případě schválené léčby by nebylo možné prosadit vakcinaci jako jedinou a výhradní metodu. Přitom léčebné postupy byly vypracovány lékaři v USA a u nás je propagoval například profesor Vojtěch Thon.

V rozhovoru pro Život v Česku promluvil kardiochirurg Jan Pirk o tom, co nahlas řekne málokdo. Po vypuknutí epidemie smrt přicházela tiše druhými dveřmi. Profesor Pirk uvádí tato data: v roce 2020, kdy v Česku epidemie začala, zemřelo přes 129 tisíc lidí, o 15 procent více než o rok dříve. Nejčastější příčinou byla ischemická choroba srdeční, druhou nejčastější covid-19 a třetí cévní nemoci mozku.

„V době největšího náporu pandemie nám pacienti ruší až 50 procent preventivních kontrol. Akutní snížení ale není největší problém, spíše to, že pacienti se budou k prevenci obtížně vracet, což bude mít nepochybně negativní dopad do budoucna,“ vysvětlil předseda České asociace preventivní kardiologie profesor Michal Vrablík.

Například počet měření hladiny cholesterolu, které lékaři vykázali, v roce 2020 poklesl o téměř 40 procent. Vysoká hladina cholesterolu je přitom jedna z nejčastějších příčin nemocí srdce a cév. Její výskyt ještě zhoršil životní styl, na který si lidé v době pandemie zvykli.

Česko celkově ztloustlo, zvýšila se spotřeba alkoholu a lidé se méně hýbou. To je něco, co budeme napravovat celou řadu let.

Jakou roli v průběhu pandemie sehrálo očkování, které bylo k dispozici zhruba rok po jejím začátku? Copak u nás nezachránilo tisíce životů, jak jsme byli přesvědčováni?

Vakcinace genetickými vakcínami byla vynucována brutálním způsobem, kdy lidem byla odňata jejich práva, docházelo k dehonestaci nevakcinovaných občanů a příslušníci různých profesí byli nuceni k vakcinaci pod, pohrůžkou ztráty zaměstnání. V podstatě to byla segregace obyvatelstva. Probíhá bezprecedentní cenzura vědců, kteří se postavili proti naprosté degradaci medicíny. V současnosti existuje více než 1 000 vědeckých publikací, které poukazují na nebezpečí genetických vakcín.

Podle vás tedy nebyli neočkovaní černí pasažéři, kteří by rádi čerpali různé výhody, ale nebyli schopni pro to nic udělat a chovali se nebezpečně, jak často prohlašoval prezident ČLK Milan Kubek? A jak je to s aplikací vakcín v době, kdy epidemie ještě probíhá?

Vakcinovalo se v průběhu epidemie, vakcinovalo se toxinem a v podstatě celá vakcinace je fakticky vakcinací intravenózní, nitrožilní. Lipidní nanočástice, do kterých je mRNA formulována, jsou schopny transfekovat buňky různých orgánů včetně žláz s vnitřní sekrecí a způsobit četné vedlejší účinky. O biodistribuci nanočástic, do kterých je zabudována mRNA, rozhoduje povrchová modifikace a velikost. Povrchová modifikace umožňuje dlouhodobou cirkulaci v krevním systému a velikost nanočástic umožňuje jejich vstup přes fenestrované a diskontinuální endotely cév do jater, sleziny, ledvin, solidních nádorů a žláz s vnitřní sekrecí. Výsledkem je nárůst například pankreatitid, zánětů vaječníků a nadvarlat, záněty srdce a osrdečníku.

Lidé byli odchytáváni na nádražích, v nákupních centrech, neprováděla se aspirace, nedocházelo k vyšetření pacientů před vakcinací. Tento přístup degradoval preventivní medicínu založenou na vakcínách a velmi poškodil důvěru veřejnosti v autority. Všichni ti vakcinační fanatici, kteří každý den pronášeli svá moudra v televizi, rozhlase a ostatních médiích, pomalu vycouvávají a snaží se, aby bylo zapomenuto na jejich díl odpovědnosti. Pan Kubek svým neprofesionálním chováním inicioval vznik Paralelní lékařské komory, neboť lékaři již nechtěli snášet jeho arogantní chování vůči nim.

Jak by vyvození odpovědnosti vůči vakcinačním fanatikům, jak je nazýváte, mělo vypadat?

Budu citovat ze zprávy právničky Beaty Bahnerové, která se zabývá nezákonnostmi v případě vakcinace mRNA vakcínami: „V současné fázi zinscenované krize se mnoho z těch, kdo jsou zapojeni do zločinu, domnívá, že jsou na ‚správné‘ straně. Hysterie kolem poměrně neokázalé epidemické události, která je založena na záměrném vytváření paniky, zřejmě vytvořila právní vakuum, v němž se nezákonné jednání v mnoha oblastech společnosti údajně ospravedlňuje vykonstruovanou ‚hrozbou‘. Zde se pachatelé a spolupachatelé zásadně mýlí. Porušování platných zákonů, porušování nezcizitelných lidských práv a norimberského zákoníku nelze ospravedlnit. Normy platí bez omezení, i když se soudy zdráhají je aplikovat.“

Má v tuto chvíli ještě význam někomu očkování doporučovat, vyrábět vakcíny proti covidu-19, když skoro celá Evropa ruší proticovidová opatření? Nebo názory, že by se variantou omikron mohla celosvětová epizoda s koronavirem zastavit, nesdílíte?

Zda koronavirové infekce končí variantou omikron, nikdo neví. Pan Bill Gates již straší další pandemií, která brzy přijde a nebude způsobena koronaviry. Je s podivem, že každá další nová mutace viru SARS-CoV-2 v sobě nekumulovala předchozí mutace, ale byla zcela nová. Protože ani nevíme, kde se tento virus vzal, tak nevíme, jak se bude dál vyvíjet, nebo jak bude dál vyvíjen. Proto má smysl se zabývat vývojem vakcín proti koronaviru.

Je s podivem, že země jako Česká republika s úspěšnou tradicí vývoje a výroby vakcín si sama zlikvidovala Ústav sér a očkovacích látek. Jsme naprosto závislí na vakcínách z dovozu a na dobrozdání odborníků z Vakcinologické společnosti, kteří jsou v byznysu s vakcínami osobně zainteresováni. Do medicínsky orientovaného výzkumu byly v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vloženy desítky miliard. A jak byly tyto prostředky zúročeny v rámci epidemie koronaviru? Co přinesly pro ochranu obyvatelstva? Nemáme ani autoritu, která by ověřovala kvalitu dodaných vakcín, které byly použity ve vakcinační kampani. Tyto vakcíny dostalo více než 6,5 milionu obyvatel. Kontrolují se i konzervy pro psy, ale vakcíny, které jsou vnucovány celé populaci včetně dětí, nejsou kontrolovány co do deklarovaných parametrů. Viz problém s vakcínami v Japonsku, kdy bylo vráceno 1,65 milionu vakcín firmy Moderna. Připadá vám tato situace normální?

Tak samozřejmě mi to normální nepřipadá. Ale když už by se chtěl ještě někdo v tomto čase očkovat, radil byste mu zvolit proteinovou vakcínu americké firmy Novavax, jejíž součást se vyrábí v Bohumili kousek od Prahy?

Téměř na počátku pandemie byly vyvinuty inaktivované vakcíny, které se používají v Číně, v Indii a v mnoha dalších zemích na světě. U nás byly povoleny pouze genetické vakcíny, ačkoliv se ve světě ozývaly kritické hlasy včetně mého, které poukazovaly na mnohá bezpečnostní rizika. Tyto názory vědců umlčovaných cenzurou se ukázaly jako pravdivé a vedlejší účinky genetických vakcín dokládají jak praktičtí lékaři, tak publikace v odborných časopisech. Domnívám se, že další vakcíny si už lidé vnutit jen tak snadno nenechají. Proto byl protlačen pandemický zákon, aby měla vláda nástroj, jak si povinnou vakcinaci vynutit.

Rekombinantní vakcína firmy Novavax a inaktivovaná celovirionová vakcína od firmy Valneva mohou představovat bezpečnější alternativy pro pacienty, pro které je vakcinace vhodná.

Co ty dva roky pandemie udělaly s atmosférou ve společnosti a s psychikou lidí? Dá se to nějak kategorizovat, které skupiny společnosti zvládaly ten nepřirozený stav lépe, které hůře, pro které byly opakované lockdowny úplně devastační?

Uzavření škol snížilo úmrtnost o 0,1 procenta, uzavření hranic nemělo vůbec žádný vliv, zjistila studie amerických vědců. Podle ní uzávěry přispěly ke snížení ekonomické aktivity, zvýšení nezaměstnanosti, omezení školní docházky, vyvolaly politické nepokoje, přispěly k domácímu násilí a podkopaly liberální demokracii. Ve Spojených státech od května 2020 do dubna 2021 registrují 100 306 úmrtí na předávkování drogami, což je 28,5procentní nárůst ze 78 056 úmrtí, která byla zaznamenána v předchozím dvanáctiměsíčním období. Tam, kde byly lockdowny zavedeny, přinesly obrovské ekonomické a sociální náklady, ale dopady na zdraví byly malé nebo žádné. Jako nástroje pandemické politiky by je politici měli odmítnout.“

Přímým důsledkem všech těchto omezení je ohromný nárůst inflace, která ničí životní úspory například důchodcům, omezuje možnost získat vlastní bydlení mladým párům a celkově destabilizuje společnost. Tím největším nebezpečím pro demokracii je postupné nastolování totalitních praktik a zdegenerování masmédií na normalizační úroveň z let sedmdesátých a osmdesátých. Masmédia se stala pouhým nástrojem propagandy.

Nebyly jen lockdowny, nejrůznějších opatření a omezení bylo v Česku za uplynulé dva roky přijato spoustu. Co si o jejich smyslu myslíte, ať už jde o masivní testování, nošení respirátorů nebo roušek, segregování privilegovaných očkovaných a neprivilegovaných neočkovaných při vstupech do nejrůznějších zařízení a podobně?

Vyvrcholením celé uměle udržované pandemie je protlačení pandemického zákona ve Sněmovně, a to přes odmítnutí návrhu zákona Senátem. Výsledkem je degradace politiky, kdy ministr zdravotnictví Vlastimil Válek „mastí“ na zasedání Senátu kartičky, poslankyně KDU-ČSL Marie Jílková si do Sněmovny vezme štrikování. Chaotická opatření neustále se měnících ministrů zdravotnictví způsobila enormní zadlužení, sebrala lidem dva roky života, narušila vzdělání a přispěla k napětí ve společnosti. Nesmyslné testování a uzavírání všech a všeho ničemu nepomohlo, pouze zainteresované osoby si dopomohly k neskutečnému kšeftu na úkor zdravotních pojišťoven, tedy daňových poplatníků. Naopak podnikání celé řady živnostníků a firem bylo zničeno. Na počátku koronavirové pandemie lidé disciplinovaně dodržovali nařízení a šili si roušky. Když se z roušek stal kšeft neskutečného rozsahu, domácí roušky už najednou nebyly funkční a každý musel povinně přejít na předražené respirátory. Každý si snad ještě vzpomene, jak si státy zabavovaly kamiony se zdravotnickým materiálem. To byla EU obnažená na kost.

Hlavní mainstreamová média chrlila denně propagandu ohledně covidu, pozitivně testovaní byli účelově vydáváni za nakažené, aby bylo možné dál strašit již tak vystresované obyvatelstvo. Ministryně financí Alena Schillerová chtěla neočkovaným znepříjemnit život a neočkovaní byli označováni za původce epidemie, ačkoliv bylo evidentní, že hlavními roznašeči viru byli očkovaní. Viz situaci v Rakousku, kde neočkovaní nesměli ani vyjít z domu, natož jezdit do rekreačních center na lyžování.

Kromě té semknutosti a šití roušek bezprostředně po propuknutí pandemie najdete ještě něco, co mohlo potěšit?

Pozitivním faktorem, který pozoruji na této epidemii, je schopnost občanské společnosti klást odpor zavádění totalitních praktik, čemuž má dopomoci právě pandemický zákon. Mám důvěru v Ústavní soud a soudnost jeho členů a věřím, že tento právní paskvil smetou.

Napsat komentář