Média a think-tanky jsou mostem a spojovacím článkem mezi srdci a myslí lidí

Čínsko-český mediální think-tankový dialog na téma »O vzájemném učení mezi civilizacemi ve sdílené budoucnosti« uspořádalo Centrum evropských a latinskoamerických jazyků Čínské mediální skupiny (CMG) s podporou iportaL24.cz na velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice. Objektivní pohled na rozvoj Číny, mediokracie, vlády se mění, lidé a media zůstávají. To byla nejčastější slova. Zazněla i doporučení – třeba specifické zaměření menších médií, které by mohlo znamenat větší dosah.

Po úvodním slovu ředitelky českého oddělení Čínského ústředního rozhlasu a televize Mo Li, ve kterém vysvětlila účel setkání, promluvil čínský velvyslanec v České republice Feng Biao. »Zaznamenal jsem, že v poslední době kvůli neustálým negativním výrokům a chování některých českých politiků ve vztahu k Číně, zejména otázky kolem Tchaj-wanu, česko-čínské vztahy čelí složité situaci. Zdůrazňuji, že mezi Čínskou a Českou republikou neexistuje žádný zásadní globální politický konflikt ani střet zájmů. Naše země nejsou soupeřem ani hrozbou. Media jsou důležitou součástí čínsko-českých vztahů. Existují česká media, jako je iportaL24.cz a Naše pravda, která přinášejí objektivní pohled na rozvoj Číny. Za to jim patří upřímný dík a doufám, že takových medií bude čím dál tím více,« věří Feng Biao.

Ředitel Centra evropských a latinskoamerických jazyků CMG Xia Yongmin připomněl, že Čínská a Česká republika jsou od sebe vzdáleny na tisíce kilometrů, ale naši lidé si nejsou cizí. »Kontakt mezi zeměmi vzniká kontaktem mezi lidmi a kontakt mezi lidmi spočívá v kontaktu mezi srdci. Media a think-tanky jsou mostem a spojovacím článkem mezi srdci a myslí lidí, jsou hlavní silou při utváření jejich vnímání. Je třeba, aby vzájemné poznání nahradilo aroganci a vzájemné učení nahradilo předsudky a položilo základ k tomu, aby naše dva velké národy překonaly obtíže doby a společně sdílely budoucnost,« řekl Xia Yongmin.

Dále byly puštěny předtočené videopříspěvky od tří politiků, kteří se jednání nemohli zúčastnit osobně. Předseda Nespokojených z. s., a premiér České republiky 2005-2006 Jiří Paroubek potvrdil, že odpovědnost medií je, aby psala objektivně. »Smutným rysem českých médií je, že část popírá význam vztahů s Čínou, část medií je vysloveně nepřátelská, a vytvářejí špatný obraz Číny. Ale veřejnost to vidí podstatně jinak,« upozornil Paroubek s odkazem na loňský průzkum pro Českou spořitelnu.

Europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná uvedla, že úkolem medií rozhodně není poučovat a jednostranně vnucovat svá řešení problémů světa. »Mediální domy by měly pochopit, že euroatlantické pohledy na svět nejsou ty jediné. Věřím, že se podaří navrátit autoritu medií a posílit jejich důvěryhodnost, kterou svými aktivistickými postoji ztratily,« vzkázala Konečná.

Předseda Česko-čínské smíšené obchodní a průmyslové komory Vojtěch Filip připomněl, že ne nadarmo se říká, že media jsou velmoc. »Neodpovědnost médií může vést až k vojenskému konfliktu, jak ukazuje současná situace na Ukrajině. Média se této odpovědnosti nemohou zříct, je to odpovědnost velké mocnosti, je to odpovědnost ve jménu lidí,« uzavřel Filip.

Zakladatel a bývalý výkonný viceprezident Smíšené česko čínské komory vzájemné spolupráce Jaroslav Bažant označil více než rok trvající spolupráci na nepolitických dokumentárních videích seriálu Svět zblízka, který se vysílá na soukromých regionálních televizích, ale nově už i na dvou celoplošných, za minimální pro udržení základních a objektivních znalostí čínských reálií.

Roli médií při utváření veřejného mínění v České republice rozebral šéfredaktor iportaL24.cz Petr Kojzar. Na několika příkladech ukázal, jak tzv. mediokracie zasáhla do řady voleb (parlamentní 2006 a 2007, ale výjimečně i narazila (prezidentské 2013 a 2018). »Změna vnímání Číny je možná prostřednictvím mediální politiky, proto je třeba zamyslet se nad tématy a výrazivem v médiích, jež mohou tzv. prolomit ledy,« uzavřel Kojzar.

Předsedkyně České suverenity sociální demokracie (ČSSD) Jana Volfová uvedla konkrétní čerstvý příklad »objektivity« českých medií: »Byla jsem v jisté události oslovena pěti médii a jediný iportaL24.cz má slova použil přesně a nelhal. Diktatura se pozná tak, že je celkový pohled na společenské a politické dění, včetně historické interpretace, ovlivňován médii. Bohužel v České republice žijeme v diktatuře. Je paradox, že Čínská lidová republika naproti tomu dává prostor širšímu názorovému spektru. V tomto smyslu se máme bohužel co učit.«

Předseda strany DOMOV David Tygr Ploc také potvrdil, že česká média většinou píšou přesně v provládním duchu. »Jsou tudíž plně ve vleku a v režii Bruselu a Washingtonu. Podle toho informují i o Číně. Všechno, co souvisí s Čínou, je hodnoceno negativně, naopak USA, Evropská unie a NATO jsou líčeny úplně v jiných barvách. Pod současnou vládou je těžké čekat změnu, ovšem usilovat o dialog je neustále potřeba. Proto patří dík iportaL24.cz za to, že dává prostor i těm s jinými názory,« uvedl Ploc a dodal, že BRICS je uskupení opravdu svobodných států, které spolu chtějí obchodovat jako suverénní partneři a proto v případě volebního úspěchu okamžitě požádají o vstup do BRICSu.

V následné diskuzi vystoupili i další z přítomných, např. zahraniční expert České strany národně sociální Jaroslav Dvořák, předseda Asociace nezávislých médii ČR Stanislav Novotný nebo člen ÚV KSČ Gábor Mészáros.

Zbyšek Kupský

www.iportal24.cz/featured/media-a-think-tanky-jsou-mostem-a-spojovacim-clankem-mezi-srdci-a-mysli-lidi/

Napsat komentář