Nespokojený Péťa – vládo odstupte!

Arogantní a despotický postoj vlády k jakékoliv kritice je jednoznačný argument pro její odstoupení. Symbolizuje diktátorství a nechuť vykonávat správu země ve prospěch občanů!

Vláda po svém nástupu k moci si jako svůj první úkol zadala demontovat pravdu, demokracii, zodpovědnost a vlastenectví! To je asi jediný úkol, který se jim daří brilantně plnit.

  1. Vláda zpronevěřila cca 100 mld. Kč v rozporu se svým mandátem. Peníze občanů České republiky mohou být používány jedině a pouze na zajištění služeb a funkcí pro tyto plátce daní. Rozsah vymezuje Ústava a zákony ČR. Financování války na území jiného státu nespadá do potřeb občanů.
  2. Vláda a její členové podněcují válku, v rozporu s mezinárodním právem dodává ČR zbraně do místa válečného konfliktu! Členové vlády porušují zákony ČR tím, že podporují válku a glorifikují nacismus.
  3. Vláda neoprávněně snižuje životní úroveň vlastních obyvatel, neoprávněně zadlužuje občany České republiky a upřednostňuje financování cizích zájmů na úkor vlastních obyvatel!

Výše uvedené důvody by snesly i kvalifikaci vlastizrady. Vláda však na to nebyla sama. V řadě případů se aktivně zapojil prezident, asistovaly poslanci i senátoři! Popsaná situace jasně dokladuje rozvrácenost a zachvácení celého systému, protože jinak by musely zafungovat „pojistky“, o kterých se vyučuje na všech typech škol!

Navíc nikdy neprovedla Fialova vláda vyúčtování položek, nepředložila seznam příjemců a nedoložila skutečné využití prostředků na Ukrajině! Takovou transparentnost ale nemůžeme předpokládat u vlády, jejíž členové jsou od začátku svého působení zmítáni korupčními kauzami!

Napsat komentář