Otroctví v bídě, nebo svoboda v prosperitě?

Tam za plotem je svoboda a mír, tam je svět ještě v pořádku! Kolektivní Západ prohlubuje svoji izolaci každým rozhodnutím, kterým se prezentuje. Řízený úpadek morální, etický, kulturní, hodnotový a zejména eknomický má na svém konci zajistit „Velký reset“, ze kterého vede pro občany EU cesta do NWO – řádu novodobého otroctví.

Současné dění není věcí „někoho“, je to naše přítomnost, která formuje každý detail naší budoucnosti! Budoucnosti nás všech! Evropská unie byla založena a je dnes nelegálně „řízena“ nikým nevolenými subjekty, psychicky narušenými jednotlivci a zájmovými skupinami s velmi extrémistickými ideologiemi. Z tohoto důvodu není jakkoli reformovatelná!

Jako příklad nám poslouží Světové ekonomické fórum, které vnucuje prostřednictvím Evropské komise, dotačními pobídkami a programy financovaných neziskovek celou řadu naprosto nesmyslných a devastujících projektů. Jeho předseda Klaus Schwab prosadil „ekonomiku smrtící“ Green deal jako součást cesty k „Velkému resetu“ a na půdě WEF se diskutuje o pedofilii a zoofilii jako účinných nástrojích pro udržitelnost!! Výstupem jsou požadavky na dekriminalizaci těchto zločinů v zemích EU a některé země již začaly „ohýbat“ své zákony v tomto ohledu! I to patří mezi tzv. moderní evropské hodnoty!

Klimatologové, kteří byli dlouho umlčováni potvrzují, že planeta se neotepluje, jak tvrdí Green dealoví ideologové. Naopak, navyšuje se tloušťka ledu ve zkoumaných a dlouhodobě monitorovaných lokalitách, které slouží jako ukazatel teplotního standardu planety. A jen na okraj, když začne jen Etna chrlit kouř a prach, tak za 12 hodin vyprodukuje tolik CO2, kolik vyprodukovalo celé lidstvo od začátku své existence! To ozřejmuje tvrzení skutečných odborníků, že člověk se na klimatických změnách svým bytím nijak nepodílí!

Další depopulační ideologií je LQBT+, nebo tzv. referenční medicína. Tu jsme si „osahali“ v covidové hysterii a uměle vyvolané pandemii. Výše popsané deviantské ideologie prosazované psychopaty na všech úrovních řízení EU a jednotlivých zemí kolektivního Západu snížily porodnost v České republice v letech 2020 – 2021 o děsivých 11%! Takový prohlubující se trend přinese v budoucnosti velké geopolitické problémy a sociální dopady!

Na původní nacistický program T4 navazuje i depopulační vakcinační program. Odtajněné dokumenty firmy Pfizer a tvrdá čísla o dopadech covid-očkování na poškození zdraví a úmrtnost hovoří jednoznačně! A to za dikce WHO, kterou plně ovládá další psychicky narušený Bill Gates. On a jeho roztomilá Melinda zneužívají chudoby Afrických obyvatel k „ostrému“ testování sterilizačních a vyvražďovacích vakcín na dětech, ženách a těhotných.

Snad nejvíce zavržení hodné je financování nacistické junty na Ukrajině a válečného tažení kolektivního Západu proti Ruské federaci a Slovanským národům. Česká republika tímto svým přístupem opakovaně porušuje řadu mezinárodních dohod, mj. zákaz dodávání zbraní do válečné zóny! Ekonomické běžence přejmenovali naši ukrorektální politici na válečné, a to v rozporu se všemi mezinárodními pravidly! Důsledkem je nedostatek financí pro sociální a zdravotní zabezpečení vlastních obyvatel a vysoké bezpečnostní riziko!

Výše popsané a mnoho dalšího, co nemáme prostor zde momentálně řešit přivedlo země kolektivního západu do ekonomické recese a pomalu se plížící chudoby a bídy. Nesmyslné sankce a dedolarizace bankovního prostoru kolektivního Západu jsou poslední „ránou do vazu“ šíleného izolovaného světa řízeného psychopaty vychovanými Západem!

Chcete i nadále být součástí nemorálního zbídačeného kousku světa spějícího do své záhuby?

Země sdružující se ve společenství BRICS spolu spolupracují na všech úrovních na principech rovnosti a uznání své národní svrchovanosti! Žádný diktát, žádná závislost na trhy pokřivujících dotacích! Žádné kvóty, příkazy a zákazy, žádné vměšování se do vnitřních záležitostí a politického uspořádání. Žádný neonacismus a neokoloniální manýry! Žádné „výpalné“ pro vyběrové země a žádné financování terorismu a válek pod vlajkou NATO!

Africký kontinent, který Západ zneužívá po staletí se za pomoci Ruské federace a dalších zemí BRICS osamostatňuje a proměňuje v prosperitivní region. Růst HDP 4 až 4,5% v těchto Afrických zemích je jeden z nejvyšších na světě! Afrika bude co nevidět celá v BRICS!

Země BRICS budou po přijetí současných žadatelů tvořit přes polovinu celosvětového HDP a budou sdružovat 57% obyvatel planety! BRICS znamená pro Českou republiku nekonečně velký tržní prostor pro uplatnění našich firem a podnikatelů, našich tradičních výrobků a produktů! Najdeme cestu a vrátíme se k prosperitě, můžeme navrátit národní hrdost i suverenitu pohřbené diktátem Evropské unie a kolektivního Západu!

Země ve společenství BRICS jsou vedeny politickými osobnostmi, nikoliv loutkami a marionetami poslušnými Západu. Vyspělí politici spolupracují na prosperitě a zvyšující se životní úrovni svých obyvatel. Hledají cesty, jak toho dosáhnout ve vzájemné synergii možností. Většinou jsou to lídři, kteří vyvedli své země z područí a vysávání kolektivním Západem.

Proto upřednostňují respekt před diktátem, pomoc před výpalným a vzájemnou směnitelnost svých národních měn před parazitujícím dolarem!

My se zasadíme o vstup do BRICS, budeme o něj primárně usilovat za všech okolností, protože toužíme po tradičních hodnotách, tradiční rodině a klidu na práci a vdělávání. Chceme svobodně žít, svobodně vyjadřovat své názory, chceme vidět budoucnost svých dětí i vnuků! Chceme žít v normálním světě! Kdo chcete to co my, přidejte se!

4 komentáře u „Otroctví v bídě, nebo svoboda v prosperitě?“

  1. BRICS je pro mne Světlo v tunelu, ve kterém všichni jsme,….je pro mne jako dobrá Rodina, kde vládne pohoda, vzájemná úcta, respekt, pokora a tolerance…. BRICS je pro mne: Budoucnost- založená na hodnotách předků, Rozum- do každého konání, Investice- do vzdělání a správného zužitkování nerostného bohatství, Celek- kde všichni jsou si rovni, jsou jedineční a láskyplní, Solidarita- jako základ těch nejlepších lidských vztahů………Do této Rodiny chci patřit a jí pomáhat….

    Odpovědět

Napsat komentář