Už víme, proč nejvyšší státní zástupce vyhrožuje vězením za šíření vyvážených informací o utrpení lidí na Ukrajině. V Haagu se začíná šetřit to, o čem se u nás nesmí mluvit

Půjde skutečně o nalezení pravdy, nebo se jedná o akt konečného přikrytí zvěrstev páchaných na Ukrajině? Proč výsledek šetření bude poplatný výroku Zelenskyjho „padneme-li my, padne celá Evropa“? A víte, že Rusko podalo tento podnět do Haagu již před několika roky? Proč bylo zahájeno šetření až po zahájení speciální operace na Ukrajině?

Co na to DOMOV? Militantní a agresivní vyjadřování našich čelních politiků na adresu Ruska neodpovídá tomu, že jsme součástí 39 zemí, které podaly doporučení – žádost o vyšetření zločinů, které byly a jsou páchány na ukrajinském lidu včetně dětí, žen a seniorů. Vladimír Putin se o těchto genocidních a zločineckých podnětech pro zahájení speciální operace RF proti viníkům a strůjcům veřejně zmiňuje ve svém projevu. Ač se mainstreamová hysterie podporovaná oficiálními výroky a zastrašováním snaží umlčet kohokoli, kdo by jednostranně neodsoudil Rusko a Putina, informace z Haagu dávají tušit . . .

Možná, že svět stál na prahu světové biologické války a byl ke svému zničení blíž, než za Karibské krize. Možná šlo „jen“ o drogy, obchod s dětmi, zabíjení nepohodlných odpůrců a budování nacistické světové obří základny na likvidaci Rusa a zmocnění se toho, co Západu došlo . . . Možná . . .

DOMOV usiluje o opuštění EU a struktur NATO, neboť po ovoci poznáš je! A třeba je to už přežité úsilí. Oba tyto celky jsou už možná defacto minulostí, neboť jak pravil prezident Ukrajiny na Václavském náměstí „padneme-li my, padne celá Evropa“! Co se skrývá v tomto výroku? Za prvé můžeme číst: „Ukrajinu jste používali ke svým cílům a záměrům, které jsou nyní ohroženy“ a za druhé „očekávám slibovanou podporu (asi vojenskou), abychom v tom nakonec nezůstali sami“ . Mohlo by se stát, že tak jak zmizela většina ukrajinských oligarchů, nebo tak jak byl zastřelen člen vyjednávací ukrajinské delegace Denis Kirejev, může zmizet i prezident Zelenskyj coby nepohodlný svědek. Doufejme, že se tak nestane.

Nakonec o „zametání stop“ hovoří ve svém sdělení i prokurátor Karim A.A. Khan QC: Vzhledem k probíhajícímu aktivnímu vyšetřování opakuji svou výzvu všem, kdo jsou zapojeni do nepřátelských akcí na Ukrajině, aby přísně dodržovali platná pravidla mezinárodního humanitárního práva. Žádný jednotlivec v situaci na Ukrajině nemá povolení páchat zločiny v jurisdikci Mezinárodního trestního soudu.

Zajímavé je i časování zahájení vyšetřování. Čekal prokurátor na možnost získat důkazní materiál, ke kterému by se bez speciální operace RF neměl šanci nikdy dostat? Vše nasvědčuje spíš dobře organizované a správně časované společné akci, než jak je nám předkládáno politiky a médii, včetně dalších korupčníků.

Kombinace proti Ruských sankcí s dopadem vyšetřování a alespoň částečném rozkrytí vazeb, finančních toků a odhalení programů vývoje biologických zbraní na Ukrajině může způsobit celosvětový (minimálně celo-Evropský) otřes tak silný, že způsobí reset a přepsání geopolitického uspořádání světa, nebo jeho velké části.

Jak jinak si vysvětlit hysterii Českých politických žoldáků? Na jedné straně se Česká republika přidala k podnětu šetřit v Haagu zločiny proti lidskosti páchané na Ukrajině a na druhé straně zuřivě brání demokracii na Ukrajině, o které svým požadavkem k mezinárodnímu soudnímu dvoru pochybuje? Z čeho pramení ona schizofrenie? Z kontinuální zahraniční politiky asi jen těžko. Vypadá to spíš na zmítání se mezi denními příkazy zahraničních páníčků, kterým také notně začíná téct do bot!

Převzato: Mezinárodní soudní dvůr v Haagu

Prohlášení prokurátora ICC, Karim A.A. Khan QC, o situaci na Ukrajině: Příjem doporučení od 39 smluvních států a zahájení vyšetřování

Dne 28. února jsem oznámil své rozhodnutí požádat o povolení zahájit vyšetřování situace na Ukrajině na základě dřívějších závěrů mého úřadu vyplývajících z jeho předběžného prozkoumání a zahrnující jakékoli nové údajné zločiny spadající do jurisdikce Mezinárodního trestního soudu ("ICC" nebo "Soud").

Ve stejném prohlášení jsem uvedl, že aktivní vyšetřování ze strany mého úřadu by se výrazně urychlilo, pokud by stát, který je smluvní stranou Římského statutu (dále jen „statut“), předal situaci mému úřadu, jak je stanoveno v článku 14 statutu.

Dnes mohu potvrdit, že můj úřad obdržel doporučení týkající se situace na Ukrajině od následujících 39 smluvních stran ICC: Albánská republika, Australské společenství, Rakouská republika, Belgické království, Bulharská republika, Kanada, Kolumbijská republika , Kostarická republika, Chorvatská republika, Kyperská republika, Česká republika, Dánské království, Estonská republika, Finská republika, Francouzská republika, Gruzie, Spolková republika Německo, Řecká republika, Maďarsko, Islandská republika, Irsko , Italská republika, Lotyšská republika, Lichtenštejnské knížectví, Litevská republika, Lucemburské velkovévodství, Maltská republika, Nový Zéland, Norské království, Nizozemské království, Polská republika, Portugalská republika, Rumunsko, Slovenská republika , Slovinská republika, Španělské království, Švédské království, Švýcarská konfederace, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Tato doporučení umožňují mému úřadu zahájit vyšetřování situace na Ukrajině od 21. listopadu 2013 a dále tak zahrnout do své působnosti všechna minulá i současná obvinění z válečných zločinů, zločinů proti lidskosti nebo genocidy spáchaných na jakékoli části území Ukrajiny kteroukoli osobou.

Před chvílí jsem informoval předsednictvo ICC o svém rozhodnutí okamžitě pokračovat v aktivním vyšetřování této situace. Naše práce na shromažďování důkazů nyní začala.

Jak je uvedeno v mém prohlášení ze dne 28. února, můj úřad již při předběžném zkoumání situace na Ukrajině našel rozumný základ pro domněnku, že byly spáchány zločiny v jurisdikci soudu, a identifikoval potenciální případy, které by byly přípustné.

Při plnění svých povinností se budu snažit jednat se všemi příslušnými zúčastněnými stranami a stranami konfliktu a zajistit, aby vyšetřování mého úřadu byla vedena objektivně a nezávisle, při plném respektování zásady komplementarity. Přitom se budeme i nadále soustředit na náš hlavní cíl: zajištění odpovědnosti za zločiny spadající do jurisdikce ICC.

Podpora států, které jsou stranami úmluvy, a mezinárodního společenství v širším měřítku bude zásadní, protože se budeme snažit čelit inherentním výzvám, kterým čelíme při provádění těchto vyšetřování.

Vzhledem k probíhajícímu aktivnímu vyšetřování opakuji svou výzvu všem, kdo jsou zapojeni do nepřátelských akcí na Ukrajině, aby přísně dodržovali platná pravidla mezinárodního humanitárního práva. Žádný jednotlivec v situaci na Ukrajině nemá povolení páchat zločiny v jurisdikci Mezinárodního trestního soudu.

4 komentáře u „Už víme, proč nejvyšší státní zástupce vyhrožuje vězením za šíření vyvážených informací o utrpení lidí na Ukrajině. V Haagu se začíná šetřit to, o čem se u nás nesmí mluvit“

Napsat komentář