Otevřený dopis – Poděkování za oběti při osvobozování naší vlasti

Ptáte se, kam se poděla slušnost, úcta, pokora a pieta spojená s uctěním památky padlých osvoboditelů? A proč byly zrušeny takřka všechny oficiální pietní akty? Jak blízko jsme k zopakování temné nacistické minulosti, když nám nestačilo poučení uštědřené fašistickým Německem?

Co na to DOMOV? Na dnešním společném uctění památky padlých osvoboditelů Rudoarmějců a oslavy Dne vítězství nad fašismem v Jihlavě byl přečten tento dopis adresovaný Ruské federaci, jako nástupníkovi SSSR.

jeho Excelence Alexander Vladimirovich ZMEYEVSKIY

velvyslanec Ruské federace v ČR

Ukr. hrdinů 6, Praha 6 – Bubeneč

v Praze 5. května 2022

Vážená Excelence,

pane velvyslanče Alexandře Vladimiroviči Zmeyevskiyi,

u příležitosti oslav Dne vítězství a Osvobození od fašismu nám dovolte vyjádřit a přijměte prosím, upřímné, vděčné a srdečné

poděkování za osvobození naší vlasti

od německých okupantů a za světovou porážku fašistického Německa a spojenců nacistické III. Říše.

Jsme si vědomi obrovské oběti, kterou podstoupil Sovětský svaz pro zachování civilizace, všeho lidstva, zejména bratrských slovanských národů, které měly být plánovaně vyvražděné. Za naši svobodu, existenci a mír položily miliony hrdinů – vojáků Rudé armády to nejcennější – své životy! Na to nikdy nezapomeneme!

Byl to právě hrdinný Sovětský lid, který svojí nezměrnou odvahou, udatností a odhodláním ukázal, že nacistická hydra je porazitelná a že miliony padlých, zmrzačených či zbídačených slovanských bratří a sester byla oběť nesmírná a bolavá, ale nebyla marná!

S úctou k obětem, s vírou v poučení a s vděčností všem, kteří bojovali, byli zraněni, nebo nedošli do Berlína a nedožili se porážky světového fašistického agresora a padli v hrdinném, často i nerovném boji vyjadřujeme svoje obrovské DÍKY!

Hrdinná Rudá armáda, armáda vojáků mnoha národností pod velením sovětských maršálů a generálů, ukončila po mnoha těžkých bojích řádění německých fašistů, zmařila vyhlazovací plány nacistických pohlavárů, dala výstrahu přisluhovačům i kolaborantům. Poskytla šanci na novou budoucnost i naší vlasti, lidem v Československu. Děkujeme!

Nezapomínáme na utrpení, vraždění a genocidu, které nacisté plánovaně a bezcitně rozsévali s jediným cílem, vymazat z mapy světa země a celé národy.

Nesouhlasíme a jsme pobouřeni přepisováním dějin, s neonacistickými praktikami současných politiků, podporováním protiruského narativu a bagatelizování zásluh SSSR při porážce nacismu. Považujeme to za nepřístojné znevažování hrdinství a památky padlých!

Současnost přezkušuje celé národy, do jaké míry zapomněly na důsledky podporování zla a šíření nenávisti a neonacismu! Věříme, že mnoho lidí v České republice nakonec dospěje k rozumnému poznání a nebudou muset podstoupit, byť jen část utrpení a strádání, která Rusové prožili ve Velké vlastenecké válce!

Děkujeme a zůstáváme v hluboké úctě

za politické strany

Česká suverenita                                                                                                        

Mgr. Jana Volfová v.r., předsedkyně 

DOMOV

Mgr. David Tygr Ploc, MBA v.r., předseda

7 komentářů u „Otevřený dopis – Poděkování za oběti při osvobozování naší vlasti“

 1. Naše dnešní životy jsou vykoupené především životy ruských vojáků, kteří umírali pro to, aby lidé budoucího času se nestali oběťmi zlovůle, otroky cizích přání a mohli svobodně žít, tvořit šťastnější společenství a pracovat pro jejich plnohodnotný rozkvět. Každá naše radost, každý náš úspěch a každý náš tvořivý den, patří také těm, kteří nám to vše umožnili, připomínejme si to s láskou a věčnou úctou!

  Odpovědět
 2. Vážím si a vzdávám hold padlým sovětským vojákům při osvobození naší vlasti čest jejich památce!

  Odpovědět
 3. DOMOV nebude nikdy zpochybňovat historická fakta. Brzy si připomeneme statečný čin československých bojovníků, kteří odstranili Heydricha.

  Odpovědět
 4. Památku padlích, nejen vojáků sovětské armády ale i ostatních kteří se podíleli na osvobození.
  Osvobozovacích bojů se zúčastnilo přeci i český pluk a další evropští zástupci z východní Evropy. Proto vzdávám hold a vzpomínku všem zástupcům kteří bojovali pod vlajkou sovětské armády.

  Odpovědět

Napsat komentář